Přečtěte si: Zpráva z konference Smart city v praxi IV: „Smart“ koncept nejen pro velká města vytváří poptávku po technických i finančních řešeních na míru

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

SIGFOX: globální síť internetu věcí expanduje a investuje do dalšího rozvoje

21.12.2016 Síť internetu věcí SIGFOX, sídlící ve Francii a reprezentovaná v ČR společností SimpleCell Networks, oznámila začátkem prosince 2016 nové investice s cílem expandovat do dalších zemí. V roce 2018 má v plánu provoz v 60 zemí světa a zároveň dosažení finančního bodu zvratu ze ztráty do zisku.

Během pouhých pěti let se podařilo vybudovat SIGFOX jako jedinečnou bezdrátovou síť, poskytující jednoduchou a efektivní konektivitu nejrůznějším koncovým uživatelům propojeným v cloudu. Koncových bodů sítě SIGFOX je dnes po celém světě více než 10 miliónů v cca 30 zemích. Efektivní provoz sítě je možný zejména díky nízkým nákladům celého systému i jednotlivých zařízení.

Příkladem koncového zařízení sítě SIGFOX, známým v českém prostředí, je modem SIMPLE, který má spotřebu při vysílání jen 5 – 45mA a v klidu nemá spotřebu žádnou. Zařízení se SIGFOX tak vydrží na baterii 5 až 15 let, v porovnání s cca měsíční výdrží při použití GSM Data či s WiFi modemem. Modem je řádově levnější než ostatní technologie a cena předplatného za data, vzhledem k použití bezlicenčního pásma, je nižší než u přenosu dat v síti mobilních telefonů GSM. Zároveň prudce klesá cena instalace a vývoje aplikací.

Dalším charakteristickým rysem přenosových sítí pro internet věcí, který zlevňuje jejich provoz, je relativně malá přenosová rychlost 100 bitů/sec, pro tento účel však plně postačující. Tato malá rychlost je více než převážena právě jednoduchým a robustním zařízením a levnějším provozem oproti klasickému přenosu dat po mobilní síti GSM.

Hlavním hnacím motorem pro rozvoj internetu věcí jsou změny v organizaci průmyslové výroby, označované jako Industry 4.0. Vestavěné počítače zde nejen kontrolují výrobu, ale také komunikují mezi sebou navzájem a díky identifikační technologii RFID „komunikují“ také s materiálem a výrobky.

Důležité místo má internet věcí v případě prediktivní, či rizikově orientované údržby zařízení. Příznaky budoucí větší poruchy totiž zpravidla existují nějaký čas, než zařízení přestane fungovat a je nutné ho opravit. Jestliže je však zařízení vybaveno senzory, které nepřetržitě monitorují jeho stav, průběžně komunikují s dispečinkem a hlásí takovéto příznaky, lze nahodilé poruchy předvídat a opravit je včas, a navíc v době, kdy to má co nejmenší dopady na uživatele a provozovatele. Výsledkem je značná úspora provozních nákladů, která v konečném důsledku může rozhodovat o konkurenceschopnosti provozovatele takového zařízení.

Aby bylo možno systémy propojené internetem věcí prakticky realizovat ve výše uvedených objemech připojení, je nutno pracovat s „velkými daty“ – big data. Jde o data pohybující se v řádech petabytů, tj. 1015 bytů. Není proto náhodou, že jedním z nových investorů SIGFOX je také Salesforce Ventures, provozující jeden z nejvýkonnějších cloudových systémů pro internet věcí.

Jakkoli je hlavní hnací silou rozvoje sítě SIGFOX a internetu věcí obecně průmysl, nachází internet věcí široké uplatnění také mimo tento sektor, například při realizaci konceptu smart city. Důkazem je první komerční uplatnění sítě SIGFOX v ČR: monitoring parkovacích míst v Liberci.   

redakce Smartcityvpraxi.cz

Ilustrační foto © archiv redakce Smartcityvpraxi.cz

Další informace zde

 Přečtěte si také:

SIGFOX rozšiřuje svou síť na Slovensko

12.12.2016 Síť pro internet věcí SIGFOX, která v ČR nyní pokrývá téměř 88 % populace a připravuje první komerční aplikaci v Liberci, se začala rozšiřovat také na Slovensko. Jak oznámili v prosinci 2016 Sigfox a český operátor této sítě společnost SimpleCell Networks, SIGFOX už nyní pokrývá zhruba 30 % populace Slovenské republiky. Výhradním operátorem SIGFOX na Slovensku bude společnost SimpleCell Networks Slovakia. Díky spolupráci se společností Towercom zde má SIGFOX na začátku prosince 2016 cca 30 % pokrytí.SimpleCell Networks Slovakia a.s. je prvním slovenským operátorem sítě určené pro Internet věcí (IoT) postavené na technologii SIGFOX. Síť SIGFOX doplňuje existující širokopásmová připojení jednoduchým, levným a energeticky nenáročným systémem zajišťujícím přenos malého množství dat na velké vzdálenosti. Celý článek zde


Monitoring parkovacích míst v Liberci – první komerční projekt internetu věcí v ČR postavený na technologii SIGFOX

21.11.2016 Pro potřebu internetu věcí, tedy identifikace věcí a sledování jejich pohybu po internetu, je v ČR od počátku roku 2016 budována síť SIGFOX. Jak byla v listopadu 2016 informována veřejnost, první komerční projekt fungující v síti SIGFOX začalo realizovat město Liberec, které touto technologií bude monitorovat 240 parkovacích míst v šesti lokalitách města. Síť SIGFOX tak definitivně přechází z fáze pilotních a zkušebních projektů ke komerčnímu využití. Dodavatelem koncového řešení a integrátorem technologie je společnost ČD – Telematika. Celý článek zde


Internet věcí: síť SIGFOX pokrývá 85 % území ČR

25.10.2016 Internet věcí, tedy identifikace věcí a sledování jejich pohybu po internetu, je důležitým prostředkem jak pro rozvoj průmyslové automatizace, tak při rozvoji konceptu smart city. Pro potřebu internetu věcí je v ČR od počátku roku 2016 budována síť SIGFOX . V říjnu 2016 dosáhla tato síť na území ČR významného pokroku: celkem 85% pokrytí, což odpovídá zhruba stejnému podílu lidí, kteří mají v ČR k síti SIGFOX přístup. Bylo nainstalováno 177 stanic z celkem plánovaných 300. Celý článek zde


Projekt GATEway: Lidar mapuje ulice pro automatický minibus

19.10.2016 Lidar je akronym ze slov „light radar“, tedy „světelný radar“. Jde o přístroj, který vysílá laserový paprsek a pomocí odraženého světla provádí potřebná měření. Pomocí tohoto přístroje probíhá nyní třírozměrné mapování ulic v Greenwichi pro automatické minibusy v rámci britského projektu GATEwayCelý článek zde


SIGFOX: Česká republika bude mít komunikační síť pro internet věcí

2.3.2016 Internetem věcí (IoT) rozumíme identifikaci věcí a sledování jejich pohybu po internetu. O tomto fenoménu se hovoří především v souvislosti s automatizací v průmyslu a logistice v rámci konceptu Industry 4.0 a stále více také u inteligentního řízení mobility, jako jsou například parkovací systémy. Česká republika se brzy připojí k zemím, které budou součástí globální sítě internetu věcí SIGFOX. Tato síť překonává cenové a technické bariéry dosud zpomalující rozvoj internetu věcí a funguje ve 13 zemích světa. Celorepublikovou veřejnou komunikační síť SIGFOX začala počátkem roku 2016 budovat společnost SimpleCell Networks a.s. ve spolupráci s T-Mobile. Celý článek zde

http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2019 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services