Přečtěte si: Příběh ze života o Rozumném Městě, Smart Kocourkově a strategii smart city

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Pouličné osvetlenie s funkciou Smart timer dimming

Základné parametre technológie  

30.1.2019 V obci Rovinka sme spolu so spoločnosťou BENALEX Plus z Bratislavy realizovali osvetlenie s adaptívnym stmievaním – s funkciou smart timer dimming. Toto adaptívne stmievanie je výnimočné tím, že v LED svietidle je umiestnený napájací zdroj MEAN WELL ELG-75-C1400D2 (pozri obrázok nižšie).

Tento zdroj je možné pripojiť pomocou programátora SDP-001 k PC a naprogramovať krivku a režim (adj. proportion, fixed alebo midnight set profile) stmievania.

Táto funkcia nám zabezpečí, že v zimnom období, keď sa pouličné osvetlenie zapína už okolo 16:30 hodine, bude svetelný tok – výkon zdroja od 16:30 do 21:00 na úrovni 100 % a v čase 21:00 do 23:00 na úrovni 60 %. V čase keď je na ulici nízky pohyb (od 23:00 do 4:00) je svetelný tok – výkon zdroja na úrovni 40 %.  A v čase od 4:00 do 5:30 na úrovni 60 % a v čase od 5:30 do 7:30 je svetelný tok opäť na úrovni 100 %. Tieto parametre je samozrejme možné zvoliť podľa požiadaviek zákazníkov.

Poradí si s dĺžkou noci aj s potrebami vodičov

Samozrejme ako dochádza k skracovaniu noci a pomalému prechodu k letnému času, tak sa proporcionálne menia všetky, v tomto prípade skracujú všetky fázy nastaveného programu.

Touto smart timer dimming funkciou zdroja ELG-75-C1400D2 značne šetríme elektrickú energiu, nakoľko väčšiu časť noci toto osvetlenie nejde na plný výkon. Samozrejmosťou je že prechod medzi jednotlivými fázami stmievania je plynulý s nastavením času prechodu (Fade time) 5 sekúnd.

Tým zabezpečíme aby prípadní vodiči netrpeli svetelným šokom. Cez funkciou CLO (Constant lighting output) sme zabezpečili postupné zvyšovanie výstupného prúdu zdroja v závislosti od úbytku svetelného toku LED v závislosti na čase prevádzky.

Údržba nie je nutná, svietidlo tiež avizuje koniec životnosti  

Taktiež sme zadali životnosť LED a napájacie zdroja, aby nás svietidlo upozornilo na blížiaci sa koniec životnosti svietidla. Aby sme predišli možným odchýlkam, tak už pri programovaní sme nastavili súradnice aplikácie, resp. GMT.

Výhodou tohto riešenia je, že po inštalácii nie je nutná žiadna ďalšia údržba, nakoľko napájací zdroj si počíta 7 po sebe idúcich dní a na základe zmeny času prevádzky si automaticky upravuje nasledovný čas prevádzky. Toto riešenie nie je finančne náročné ani na infraštruktúru, lebo zdroj nie je nutné pripájať na žiadne riadenie, či stmievanie. Napájacie zdroje MEAN WELL je možne zakúpiť v spoločnosti JDC,s.r.o. v SR, alebo AKAM v ČR.

Našu expozíciu nájdete aj na výstave AMPER v Brne a ELO SYS v Nitre.

Juraj Klein, JDC. s.r.o.

Foto a obrázok © JDC, s.r.o.       

Ďalšie informácie zde: www.meanwell.sk

Tento článek byl uveřejněn v brožuře „Příběhy chytrých pomocníků“. Více informací a brožura v pdf ke stažení zde

 Přečtěte si také:

Smart Cities: nový (a jiný) trh pro inovativní technologie

17.1.2019 Pojem „smart city“ se stále více dostává do popředí v souvislosti s rozvojem inovativních technologií. Dodavatelský průmysl, zabývající se těmito technologiemi, je vnímá jako příležitost k dalšímu rozvoji i k uplatnění řešení již osvědčených v průmyslu také ve veřejných službách. Koncept smart city a související trhy však zároveň bývají doprovázeny řadou nepochopení a nedorozumění. Je proto namístě se na ně podívat blíže.

Celý článek zde


Jak si „srovnat svoje smart noty“: nabízíme interaktivní školení smart city pro města, obce a regiony

Řada českých měst a obcí má v současné době zájem o postavení „smart city“ či „chytré obce“ a k tomuto postavení již často podniká konkrétní kroky. Problém je, že pojem smart city provází v ČR (ostatně i jinde ve světě) řada nedorozumění – od pojímání smart city jako pouhého „digitálního města“ po technické výstřelky typu „chytré“ lavičky. V této situaci se provozovatelé našeho portálu, firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, rozhodli nabídnout městům, obcím a dalším institucím zainteresovaným na rozvoji „smart“ konceptu krátké interaktivní školení pro praktickou realizaci tohoto konceptu v jejich konkrétních podmínkách.

Celý článek zde


Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita v organizacích“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Efektivní elektromobilita v organizacích“ je první konferencí svého druhu v ČR, prezentující elektromobily jako dopravní prostředek pro organizace soukromého a veřejného sektoru, ne tedy a priori jako luxusní nebo zábavní předmět pro elektromobilní nadšence a jejich sdružení. Obsah konference je cíleně zaměřen na organizace a správce jejich vozového parku.  Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete v naší rubrice Konference zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zdehttp://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php

Copyright © 2012 – 2020 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services