Přečtěte si: Konference Smart city v praxi VI se připravuje - sledujte aktuální informace

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

V Evropě bude koncem roku 2016 jezdit přes půl miliónu elektrických automobilů

3.11.2016 Počet elektrických automobilů, tedy elektromobilů a plug-in hybridních automobilů, provozovaných v Evropě od roku 2010 roste téměř exponenciální řadou – viz graf na obrázku níže. Celkový počet elektrických automobilů na evropských silnicích by tak podle propočtů této studie měl na konci roku 2016 přesáhnout půl miliónu. Ukazuje to studie Transport & Environment, evropské organizace na podporu ekologických vozidel, publikovaná v říjnu 2016.

Tato studie ukazuje, že prodej elektrických vozidel v zemích EU se v roce 2015 zdvojnásobil oproti prodejům v roce 2014 a dosáhl 145 tisíc vozidel. Nejvíce provozovaných elektrických vozidel má nyní Čína. Evropa (včetně Norska) je druhým největším trhem těchto vozidel na světě a následuje ji USA.

Největší podíl elektromobilů na trhu, sahající téměř ke 20 %, má z evropských zemí Norsko, další v pořadí je Francie. Největší podíl plug-in hybridních automobilů, blížící se 10 %, má Nizozemí.

Nejprodávanějším plug-in hybridním automobilem a zároveň i nejprodávanějším elektrickým vozidlem v Evropě byl podle této zprávy v roce 2015 plug-in hybrid Mitsubishi Outlander. Druhým nejprodávanějším plug-in hybridem byl Volkswagen Golf GTE. Nejprodávanějším elektromobilem byl Renault Zoe, následuje jej Nissan Leaf.

Závěry zmíněné studie ukazují i na zřejmou souvislost mezi nákupem elektrických automobilů a jejich podporou ze strany státu pomocí nejrůznějších pobídkových schémat, viz například Francie.

Elektrické nákladní automobily stále tvoří jen nepatrný zlomek prodejů elektrických osobních automobilů.

 A jak vypadá situace u nás doma?

Podle Ročenky dopravy 2015, publikované Ministerstvem dopravy ČR, bylo v roce 2015 v České republice registrováno celkem 713 osobních elektromobilů – čili o něco více než 0,01 % všech registrovaných osobních vozů – oproti 15 vozidlům registrovaným v roce 2010. Registrovaná elektrická nákladní a užitková vozidla nelze podle této statistiky jednoznačně vydělit.

Jak ukázaly závěry říjnové konference „Efektivní elektromobilita v organizacích“, pořádané provozovatelem našeho portálu (viz foto z přehlídky elektromobilů od partnerů konference výše), v ČR se v současné době v segmentu osobních a užitkových elektromobilů pro běžné použití v organizacích veřejného a soukromého sektoru angažují především automobilky Nissan a Volkswagen. Do budoucna se očekává jejich další aktivní angažování na českém trhu a nástup nových typů s atraktivními provozními vlastnostmi, zejména v oblasti dojezdu na jedno nabití.

Další automobilky, které jsou v oslovování organizací aktivní v zahraničí, jako například Renault, Peugeot nebo KIA, zaujímají ve vztahu k českému trhu prozatím spíše vyčkávací postoj.

redakce Smartcityvpraxi.cz

Obrázek © European Federation for Transport and Environment AISBL

Foto © archiv redakce Smartcityvpraxi.cz

Další informace a studie ke stažení zde

 Přečtěte si také:

Národní program Životní prostředí podporuje zelenou infrastrukturu měst a obcí

25.10.2016 Na konferenci „Chytrý region – příležitosti pro obce a města“ v Hradci Králové, pořádané 19. 10. 2016 tamním Centrem investic, rozvoje a inovací, jíž se zástupci našich portálů, Proelektrotechniky.cz a Smartcityvpraxi.cz zúčastnili v roli mediálních zástupců i přednášejících, zaznělo mnoho zajímavých informací z oblasti praktických zkušeností i plánovaného spolufinancování konceptu smart city. Kromě otázek týkajících se moderních technologií nás zaujal mj. Národní program Životní prostředí v gesci MŽP ČR a jeho podpora zelené infrastruktury města obcí. To je totiž oblast, na kterou se uprostřed „digitálních“ měst v souvislosti s konceptem smart city občas zapomíná. Celý článek zde


Organizace jako klíčový zákazník pro elektromobily: Zpráva z odborné konference „Efektivní elektromobilita v organizacích“

5.10.2016 Dne 4. října 2016 proběhla v centru GreenPoint v Praze 10 odborná konference „Efektivní elektromobilita v organizacích“, organizovaná firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, která je provozovatelem našeho portálu. Odborným garantem konference byl Jakub Slavík, hlavní konzultant a majitel firmy. Účastníkům konference i čtenářům našeho portálu je určena tato souhrnná zpráva z uvedené akce. Celý článek zde


Elektromobilita ve městech jako nedílná součást SUMP

16.9.2016 Plánem udržitelné městské mobility (anglická zkratka SUMP podle Sustainable Urban Mobility Plan) rozumíme strategický plán, určený k uspokojování potřeb mobility osob a organizací ve městech a jejich okolí za účelem zlepšování kvality života. Je to rovněž důležitý nástroj pro realizaci konceptu smart city. Plánování a realizace rozvoje elektromobility ve městech by měly být zapojeny do těchto plánů. Vysvětlení a doporučení k tomu podává dokument CIVITAS Insight „E-mobility: Make it happen through SUMPs!“, tedy „E-mobilita: zrealizujte ji pomocí SUMP!“, zpracovaný pod hlavičkou evropské iniciativy CIVITAS, který byl publikován v září 2016. Celý článek zde


Chytré technologie a chytrá města – revoluce nebo jen revoluční hesla?

12.8.2016 Označením „smart“, tedy chytrý či inteligentní, se dnes pyšní kdejaké zařízení. A vedle „smart“ technologií tu najednou máme také „smart“ města, která jsou s těmito technologiemi spojována. Že by tedy skutečně revoluce v technologiích, které se z ničeho nic z hloupých stávají chytrými a předávají svoji inteligenci nevědomým obyvatelům měst? Technologická revoluce se tu, myslím, nekoná. Ovšem ekonomická a manažerská revoluce při používání technologií? Možná ano. Co mne k téhle domněnce vede, ukážu na pár jednoduchých příkladech. Celý článek zde


Zelená infrastruktura pro smart city a tušení souvislostí aneb učme se od dětí

22.2.2016 Učme se od svých dětí, praví moudří. Já bych k tomu, s dovolením, ještě dodal: … a od jejich učitelů. To je totiž tak. Naše dcera se dala do studia krajinářské realizace na brněnské Mendelově univerzitě. Při jejím vyprávění „co nového ve škole“ (téhle otázky se zkrátka nezbavíte, ani když už je děťátku přes dvacet) nám náhle koncept smart city, který při naší konzultační, novinářské a konferenční činnosti pomáháme spolu s našimi kolegy rozvíjet, začal nabývat další dimenzi. Jako technici a ekonomové vidíme v infrastruktuře inteligentního města především nové technologie pro přenos informací, chytrou a čistou mobilitu a chytrou městskou energetiku, služby a obydlí. To vše se dá, přes všechny jemné nuance, shrnout pod pojem „šedá infrastruktura“, tedy infrastruktura lidskou rukou vytvořená. Stačí pouhý pohled z okna, a je zřejmé, že pouze s takovouto „šedou“ infrastrukturou by svět ve městě byl opravdu šedý. Celý článek zde


http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2021 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services