Přečtěte si: Konference Smart city v praxi VI se připravuje - sledujte aktuální informace

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Ohlédnutí za rokem 2016: chytrá města, elektromobilita a průmyslová automatizace pro životní prostředí i ekonomiku

Milí čtenáři,

právě uplynulý rok 2016 byl pro všechny, kdo usilují o lepší životní prostředí na naší planetě, ve znamení praktického naplňování závěrů 21. konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (COP21), jejímž výsledkem bylo přijetí mezinárodní smlouvy vytvářející rámec pro přechod na odolné a nízkouhlíkové společnosti a ekonomiky. Svou troškou do mlýna k tomu, odvažuji se tvrdit, přispěly i naše portály a naše konzultační a osvětová činnost.

Na české elektromobilní scéně se (bohudíky) objevily dlouho slibované a očekávané výzvy ze dvou operačních programů a jednoho národního programu k podpoře bezemisních vozidel v hromadné i individuální dopravě. Jakkoli některé z nich budí rozpaky a u jiných je výsledek stále nejasný, věřme, že to je začátek, který – jak praví přísloví – bývá vždy těžký.  

Pro nás byl uplynulý rok především ve znamení smart city v praxi. Koncept chytrých měst ve svém každodenním praktickém zaměření, tedy nejen jako ukázka osobní důležitosti konkrétních jedinců, dal u nás o sobě vědět hned ve třech podobách:

Zaprvé, jako nová konference Smart city v praxi, jejíž uvedení na veletrhu AMPER 2016 mělo hned napoprvé dvě stě účastníků a druhý běh pro příští AMPER je již nyní prakticky připravený.

Zadruhé, jako naše stránky Smartcityvpraxi.cz, které vystoupily ze stínu svého staršího bratra Proelektrotechniky.cz a začaly si žít samostatným životem – nejen technologicky zaměřeným, ale s širším záběrem na ekonomiku a městskou zeleň, která k chytrým městům neodmyslitelně patří.

A konečně zatřetí, jako připravovaná publikace „Smart city v praxi“, jíž jsem autorem a kterou má nyní ve své laskavé péči vydavatelství Profi Press. Na výše zmíněném druhém běhu naší konference o smart city na březnovém AMPERu se, když vše dobře poběží (nezakřikněme to), dočkáme jejího plánovaného křtu.

I naše elektromobilní osvěta se rozrostla: K Elektrickým autobusům pro město, oslavivším v plné síle a svěžesti své půlkulaté, páté výročí, přibyla Efektivní elektromobilita v organizacích – konference o elektromobilech jako obyčejných autech pro práci ve firmách a veřejných institucích, ne jako o velkých hračkách pro velké kluky.  

Tím vším se prolínala i naše konzultační činnost pro města a veřejné dopravce.

Záběr našich portálů byl pochopitelně širší, ke slovu přišla zejména přepestrá oblast průmyslové automatizace, nesoucí se ve znamení konceptu Industry 4.0 s využitím internetu věcí jako červené niti propojující (vlastně sešívající) dosud oddělené oblasti technologií a hospodářských odvětví.

Při této příležitosti bych nyní rád a od srdce poděkoval zejména:

Vám, čtenářům našich portálů, za Váš zájem, pochvalné komentáře i odborné připomínky (nikdo nejsme neomylný).

Partnerům a účastníkům našich konferencí za přízeň, zájem a za slova díků a uznání. Moc si jich vážíme.

Zákazníkům našich konzultačních služeb za to, že vědí, co potřebují, a také vědí, na koho se s tím obrátit.

Pochopitelně se člověk nezavděčí úplně všem.

Nezavděčili jsme se například elektromobilním nadšencům, jejichž hrdinsko-mučednický přístup k elektromobilitě je nám vzdálený a budí v nás pramalý respekt.

Nezavděčili jsme se ani jistému nespokojenému čtenáři trvajícímu na tom, že (ač nikde nejmenován) byl poškozen jedním z našich redakčních komentářů, a požadujícímu, abychom napsali komentář jiný, uvedli ho tam napřed plným jménem a poté se mu za to omluvili.

A nezavděčil jsem se nejspíš ani jedné mediálně známé moderátorce při živém vstupu do rozhlasového vysílání k tématu smart city. Když se mne ta dobrá žena v předtuše senzačního odhalení ptala, proč tento koncept evidentně (a zdůraznila: „e-v-i-d-e-n-t-n-ě“) není v Česku zatím realizován, nezbylo mi, než ji vyvést z omylu poukazem na Vrchlabí, Písek, Pardubice a další slibně se rozvíjející česká chytrá města.

Inu, realita umí být často zajímavější i zábavnější než virtuální svět médií.

Přeji pěkný, a samozřejmě chytrý, nový rok!

Jakub Slavík

Foto archiv © redakce Smartcityvpraxi.cz

30.12.2016

 Přečtěte si také:

Novinky z technologií a finančních nástrojů pro elektrické autobusy: zpráva z konference „Elektrické autobusy pro město V“

25.11.2016 Dne 24. listopadu 2016 proběhl na holešovickém výstavišti jako doprovodný program veletrhu Czechbus 2016 již pátý, tedy vlastně „půlkulatý“, běh konference „Elektrické autobusy pro město“, organizovaný firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, která je provozovatelem našeho portálu. Odborným garantem konference byl Jakub Slavík, hlavní konzultant a majitel firmy. Konference, která se stala na veletrhu Czechbus již tradicí, se zúčastnilo na 150 zástupců dopravců, municipalit a krajů, průmyslu a dalších odborníků, kteří se zajímají o aktuality a vývojové trendy u elektrických autobusů a jejich financování.Účastníkům konference i čtenářům našeho portálu je určena tato souhrnná zpráva z uvedené akce. Celý článek zde


Organizace jako klíčový zákazník pro elektromobily: Zpráva z odborné konference „Efektivní elektromobilita v organizacích“

5.10.2016 Dne 4. října 2016 proběhla v centru GreenPoint v Praze 10 odborná konference „Efektivní elektromobilita v organizacích“, organizovaná firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, která je provozovatelem našeho portálu. Odborným garantem konference byl Jakub Slavík, hlavní konzultant a majitel firmy. Účastníkům konference i čtenářům našeho portálu je určena tato souhrnná zpráva z uvedené akce. Celý článek zde


Zpráva z konference „Smart city v praxi“ na veletrhu AMPER 2016

21.3.2016 Inteligentní město – smart city je v současné době aktuální téma, pro většinu ze zájemců o jeho realizaci je však stále poněkud nekonkrétní. Nebývalému zájmu více než 220 účastníků se proto těšila konference „Smart city v praxi“, pořádaná na veletrhu AMPER 2016 naší provozovatelskou firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services pod záštitou ministryně pro místní rozvoj ČR, ministra průmyslu a obchodu ČR, ministra dopravy ČR, primátora města Brna a Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR). Celý článek zde


http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2021 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services