Přečtěte si: Konference Smart city v praxi VI se připravuje - sledujte aktuální informace

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Výsledky předběžného průzkumu: trh inteligentních parkovacích technologií v ČR zatím neexistuje, je třeba jej vytvořit

16.8.2017 Jednou z moderních technologií, které pomáhají naplňovat koncept smart city, jsou systémy chytrého parkování s využitím internetu věcí, kombinující senzory na parkovišti s navigačními systémy, a umožňující tak řidičům rychle nalézt nejbližší volné místo k parkování. Ačkoli se o těchto systémech hovoří především v souvislosti s rozvojem měst, mohou mít stejně tak své místo ve velkých průmyslových, kancelářských nebo jiných soukromých objektech, kde usnadní život obyvatelům, zaměstnancům nebo návštěvníkům a díky optimálnímu využití parkovišť mohou ušetřit nová parkovací místa.

Není proto divu, že inteligentní parkovací systémy a možnosti jejich uplatnění přitahují průmyslové dodavatele rozmanitých „chytrých“ technologií. Na popud jednoho z nich provedla v průběhu července a srpna 2017 konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, která je provozovatelem tohoto portálu, předběžný průzkum českého trhu inteligentních parkovacích technologií. Na průzkumu spolupracovala s Asociací pro rozvoj infrastruktury (ARI) a se spřátelenými odborníky, kteří jsou v pravidelném kontaktu s developerskými společnostmi. Kromě toho zde shrnula i své vlastní dosavadní poznatky z této oblasti.

Z průzkumu vyplynuly následující závěry:

Trh chytrých parkovacích technologií v ČR, alespoň prozatím, neexistuje.

Na straně nabídky zde funguje více dodavatelů, včetně firem působících primárně v odvětví silničních staveb, kteří by měli zájem uplatnit své parkovací technologie (zpravidla již hotové a některé z nich vyzkoušené v zahraničí) u českých zákazníků. Příkladem je ČD - Telematika (viz její prezentace na naší konferenci Smart city v praxi II). O projekty chytrého parkování se rovněž zajímají finanční instituce, které by je chtěly nabízet v rámci svých balíčků služeb pro smart city. V neposlední řadě se o systémy chytrého parkování zajímají vysoké školy, které zde tuší příležitost k vlastní akademické a výzkumné činnosti.

Prozatím však v ČR neexistuje rozvinutý trh těchto technologií na straně poptávky.

V rámci veřejného sektoru jsou realizovány nebo plánovány ad hoc pilotní projekty na úrovni měst, příkladem je Liberec nebo Pardubice. Nelze však prozatím hovořit o trhu, který má jasné požadavky co do konkrétního užitku a nejvýše přijatelné ceny.

V případě soukromého sektoru je, podle současných poznatků, situace následující:

Developeři a pronajímatelé kancelářských prostor striktně sledují příjmy a výdaje související s majetkem. Komfort samotných obyvatel v těchto prostorách pro ně zpravidla není významnou prioritou a velmi pravděpodobně nebude důvodem, proč zvýšit své výdaje, aniž by spolehlivě vedly k jasnému finančnímu přínosu.

O chytré parkovací technologie by mohla mít důvod se zajímat velká nákupní centra. Tato centra zpravidla patří nadnárodním skupinám, a pokud by se k zavedení podobných technologií rozhodla, bude to s největší pravděpodobností na pokyn mateřské společnosti v rámci společné environmentální politiky (jako např. v případě nabíjecích stanic pro elektromobily u řetězce Lidl).

Od ostatního soukromého sektoru nebyla získána žádná pozitivní odezva a lze se domnívat, že pro ně, podobně jako v případě developerských společností, využívání chytrých parkovacích systémů prozatím není významnou prioritou.

Za daných okolností mohou dodavatelé podobných technologií nebo zainteresované finanční instituce dělat jediné: začít tento trh systematicky vytvářet formou cílené osvěty a publicity, která bude prezentovat nejen technickou, ale také ekonomickou a ekologickou stránku věci. Tedy nejen „co to umí“ a „jak to funguje“, ale také „kolik to stojí“ a „co to ušetří“.

Konzultanti a provozovatelé našeho portálu mohou zájemcům k tomuto účelu nabídnout prezentaci a publicitu formou partnerství na naší výše zmíněné odborné konferenci Smart city v praxi, jejíž další běh se předpokládá opět v březnu 2018 na brněnském veletrhu AMPER, a na obou našich internetových portálech www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz. V rámci svých konzultačních služeb mohou rovněž odborně spolupracovat na souvisejících studiích proveditelnosti, cost-benefit analýzách a podobných dokumentech.

Jakub Slavík

Ilustrační foto © archiv redakce Smartcityvpraxi.cz

 Přečtěte si také:

Moravskoslezský region se zajímá o koncept smart city

12.6.2017 O koncept chytrých měst a obcí je stále více zájem po celé ČR. Svědčí o tom i školení s názvem „Koncept smart city – smysl a praktické využití“, které 8. června 2017 realizovala konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, která je provozovatelem našeho portálu, jako projekt na klíč pro ostravskou Agenturu pro regionální rozvoj. Mezi dvaceti registrovanými účastníky z veřejného i soukromého sektoru v Moravskoslezském kraji nechyběl ani host ze Slovenska. Podívejme se na některé zajímavé poznatky z této akce.

Celý článek zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita v organizacích“ a „Elektrické autobusy pro město“

1.6.2017 Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Efektivní elektromobilita v organizacích“ je první konferencí svého druhu v ČR, prezentující elektromobily jako dopravní prostředek pro organizace soukromého a veřejného sektoru, ne tedy a priori jako luxusní nebo zábavní předmět pro elektromobilní nadšence a jejich sdružení. Obsah konference je cíleně zaměřen na organizace a správce jejich vozového parku.  Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete v naší rubrice Konference zde


Seminář Čistá mobilita v chytrém městě: česká města mají zájem o nová řešení

3.4.2017 V poslední březnový den 2017 se v Praze konal první ze série seminářů MMR ČR pro rok 2017 k problematice konceptu smart city a jeho implementace, tentokrát věnovaný městské mobilitě. Pod názvem „Čistá mobilita v chytrém městě“ jej jako vzdělávací projekt realizovala konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, která je provozovatelem našeho portálu. Mezi cca 30 registrovanými účastníky převažovali zástupci municipalit a městských služeb včetně dopravních podniků, nechyběl však ani představitel Úřadu vlády ČR nebo zástupci průmyslu. Podívejme se na některé zajímavé poznatky z této akce.

Celý článek zde


Smart city v praxi: vychází první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě

7.3.2017 Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován.
Knižní publikace, které souhrnně popisují koncept smart city a jeho zavádění v každodenní praxi, bylo dosud možné získat pouze ze zahraničí. To se nyní mění. Vydavatelství Profi Press s.r.o. vydává v březnu 2017 knížku Smart city v praxi od Jakuba Slavíka, manažerského konzultanta a odborníka na problematiku smart city, který je zároveň provozovatelem našeho portálu.

Celý článek zde
Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde


Co to je a jak funguje inteligentní město – smart city

Pojmem smart city rozumíme koncept strategického řízení města, resp. obce nebo regionu (pro jednoduchost hovořme dále pouze o „smart city“ bez dalšího rozlišení), při němž jsou využívány moderní technologie pro ovlivňování kvality života ve městě. Přitom dochází k synergiím mezi různými aktivitami a veřejnými službami, díky nimž město funguje – především doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov, atd. V konceptu smart city je současně kladen důraz na „tvrdé“ i „měkké“ aspekty řízení života ve městě a na soulad „šedé“ a „zelené“ infrastruktury města.

Celý článek zde


http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2021 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services