Přečtěte si: Konference Smart city v praxi VI se připravuje - sledujte aktuální informace

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Bikesharing Venturilo: Varšavou na kole

23.10.2017 Varšava je obrovské město a je zde neustále co objevovat. Naším dnešním cílem je údajně nejkrásnější park města – Královské lázně. Nechceme-li trávit drahocenný čas v autobuse uvíznutém v dopravní zácpě, pak je volba dopravy jasná: půjčíme si kola!

Stojany firmy Venturilo jsou na každém kroku a v těsné blízkosti našeho kampusu se nacházejí rovnou dvě stanice o 40 kolech. Během deseti minut se registrujeme na webových stránkách a po dalších 10 minutách už sedíme na kole, připravené vstříc novým zážitkům. Díky tomu, že jsou veškeré potřebné instrukce napsané i v angličtině, šlo vše hladce a bez komplikací.

Zpočátku máme trochu obavy, zdali nebude jízda rušnou Varšavou trochu nebezpečná. Po několika minutách ovšem zjišťujeme, že opak je pravdou. Nemusíme sdílet silnici s ostatními auty, ale můžeme, či dokonce musíme jet po cyklostezce vedoucí hned vedle chodníku. Ta chvílemi přechází v široký chodník – či spíše pás asfaltu o šířce jízdního pruhu, který sice sdílíme spolu s chodci, ale nečiní nám to žádný problém: lidé jsou tu na cyklisty více než zvyklí a tak využívají jen půlku. Divíme se, jak ví, kterou, jelikož po přejetí silnice se strany změní. Řídíme se tedy ostatními cyklisty. Občas je na sdíleném prostoru namalované značení rozlišující část pro cyklisty a část pro chodce – hurá! Až na vzácné výjimky, je na každém přechodu zřetelně vyznačený pruh pro cyklisty – na velkých křižovatkách mají dokonce svůj semafor. Po nějaké době zjišťujeme, že jediné, na co si musíme skutečně dávat pozor, jsou ostatní cyklisté – jezdí rychle a na rozdíl od nás vždy vědí, kdy mají přednost.

Kola nejsou z nejpohodlnějších. Lidé s dlouhýma nohama by zajisté ocenili možnost povysunutí sedátka ještě o trochu výš. Velký pozor si musíme dávat také na brzdu v podobě zpětného zašlápnutí, takže “hračičkové“ zvyklí na protáčení šlapek dozadu mohou mít ze začátku pár šrámů. Kola jsou vybavená třemi převody. Po většinu cesty jedeme na nejtěžší – Varšava je rovná jako Polabí. Kromě jednoho kopce! Tam je jízda na kole i na nejlehčí převod více než nepohodlná. Na druhou stranu, kola jsou tu kvůli dopravě. Kromě toho musíme ocenit možnost uložení menšího zavazadla nad přední kolo.

Po celou dobu cesty nás provází zeleň a to ať už v podobě stromořadí, rozkvetlých záhonů nebo “jen“ travnatého pásů či keřů. Cesta je díky tomu ještě krásnější a ani se nenadějeme, a po necelé tři čtvrtě hodině přijíždíme k parku. Stanice, kde můžeme vrátit kola, jsou tu hned dvě – z každé strany parku jedna. Vybíráme tu bližší. Sesedáme a vracíme kola do libovolných stojanů.

Ihned nám přichází SMS s potvrzením o vrácení a zaplacení půjčovného – 1 Płn, což je v přepočtu necelých 7 korun. Pokud zákazník stihne dojet na místo do 20 minut, neplatí nic.

Co dodat? Varšava může být příkladem českým městům: Být tu cyklistou je levné, pohodlné, zábavné a zdravé!

Kateřina Slavíková

Foto © Kateřina Slavíková

 Přečtěte si také:

Iniciativa CIVITAS pomáhá při sestavování plánů udržitelné městské mobility (SUMP)

29.9.2017 Plán udržitelné městské mobility (SUMP) představuje strategický dokument určený k uspokojování potřeb mobility osob a firem ve městech a jejich okolí za účelem zlepšování kvality života, který náležitě zohledňuje zásady integrace, participace a evaluace. Po roce 2020 půjde o hlavní strategický nástroj plánování udržitelné mobility v městských oblastech (blíže k této problematice viz prezentace ze semináře Čistá mobilita v chytrém městě). Na pomoc jejich přípravě přichází evropská iniciativa CIVITAS, která v září 2017 umístila na svých internetových stránkách registr zpracovaných SUMP.

Celý článek zde


Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Zelená infrastruktura v Drážďanech dává městu život

6.6.2017 Cílevědomě rozvíjená zelená infrastruktura je jedním z nezastupitelných prvků smart city. Saská metropole Drážďany je v tomto směru názorným příkladem hodným následování. Zelená infrastruktura zde podporuje základní funkce života ve městě, podtrhuje jeho historické prvky a zahlazuje následky druhé světové války. O podrobnostech se můžete dočíst ve studentské odborné práci Kateřiny Slavíkové z Mendelovy univerzity, která Vás provede zelenou infrastrukturou tohoto zajímavého města. Práce je ke stažení zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita v organizacích“ a „Elektrické autobusy pro město“

1.6.2017 Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Efektivní elektromobilita v organizacích“ je první konferencí svého druhu v ČR, prezentující elektromobily jako dopravní prostředek pro organizace soukromého a veřejného sektoru, ne tedy a priori jako luxusní nebo zábavní předmět pro elektromobilní nadšence a jejich sdružení. Obsah konference je cíleně zaměřen na organizace a správce jejich vozového parku.  Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete v naší rubrice Konference zde


Seminář Čistá mobilita v chytrém městě: česká města mají zájem o nová řešení

3.4.2017 V poslední březnový den 2017 se v Praze konal první ze série seminářů MMR ČR pro rok 2017 k problematice konceptu smart city a jeho implementace, tentokrát věnovaný městské mobilitě. Pod názvem „Čistá mobilita v chytrém městě“ jej jako vzdělávací projekt realizovala konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, která je provozovatelem našeho portálu. Mezi cca 30 registrovanými účastníky převažovali zástupci municipalit a městských služeb včetně dopravních podniků, nechyběl však ani představitel Úřadu vlády ČR nebo zástupci průmyslu. Podívejme se na některé zajímavé poznatky z této akce.

Celý článek zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde


Co to je a jak funguje inteligentní město – smart city

Pojmem smart city rozumíme koncept strategického řízení města, resp. obce nebo regionu (pro jednoduchost hovořme dále pouze o „smart city“ bez dalšího rozlišení), při němž jsou využívány moderní technologie pro ovlivňování kvality života ve městě. Přitom dochází k synergiím mezi různými aktivitami a veřejnými službami, díky nimž město funguje – především doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov, atd. V konceptu smart city je současně kladen důraz na „tvrdé“ i „měkké“ aspekty řízení života ve městě a na soulad „šedé“ a „zelené“ infrastruktury města.

Celý článek zde


http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2021 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services