Přečtěte si: Pozvánka na odbornú konferenciu „Smart city v praxi ELO SYS 2019“

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Estonsko zavádí nejrozsáhlejší bezplatnou veřejnou přepravu cestujících, koncept má řadu otazníků

26.7.2018 Estonsko je známé jako jeden z průkopníků bezplatné veřejné přepravy cestujících – již od roku 2013 cestují trvale hlášení obyvatelé hlavního města Tallinnu zdarma městskými autobusy, trolejbusy, tramvajemi a vlaky. Od začátku července 2018 rozšířilo Estonsko systém bezplatné veřejné přepravy cestujících ve světě nevídaným způsobem: Celkem 11 z 15 estonských krajů zavedlo bezplatnou veřejnou přepravu linkovými autobusy pro obyvatele Estonska. Tento nevídaný krok má nicméně své oponenty pochybující o tom, zda právě toto je cesta k čisté a efektivní mobilitě v zemi.

Cílem tohoto konceptu je umožnit Estoncům s nižšími příjmy zachovat si potřebnou mobilitu. Platí na vnitrostátních autobusových linkách v estonských krajích Valga, Võru, Viljandi, Põlva, Järva, Jõgeva, Tartu, Ida-Viru, Hiiu, a Saare a na linkách provozovaných neziskovou organizací Severoestonské dopravní centrum. Cestující využívající tuto bezplatnou dopravu musí zaregistrovat nástup a výstup do vozidla pomocí „chytré“ karty, obdobné té, která se již dnes používá pro zmíněnou bezplatnou přepravu v Tallinnu. V autobusech, které nemají potřebnou elektroniku pro práci s těmito kartami, vydá řidič cestujícím doklad o bezplatné jízdě.

Nad celým tímto konceptem se, jak řečeno, zároveň vznáší řada otázek.

Především, bezplatná přeprava nepokrývá veškerou veřejnou dopravu v uvedených krajích, ale pouze regionální linkovou autobusovou dopravu uvnitř příslušného kraje. Na spojích překračujících hranice kraje a v systémech MHD v estonských městech s výjimkou Tallinnu se stále platí jízdné. Regionální autobusy s bezplatnou přepravou pro Estonce mají proto zvláštní označení.

Čtyři estonské kraje, West-Viru, Harju, Rapla a Parnu, se rozhodly nepřipojit se k tomuto systému. Poukazují především na jeho problematickou nákladovou efektivnost a dále na praktické problémy s implementací, zvláště ve „smíšené“ dopravě, a se spravedlivým přístupem k rozdělování finančních kompenzací za přepravu zdarma.

Zadavatel veřejné dopravy v kraji Harju například předpokládá, že bezplatná přeprava by mohla zvýšit poptávku po veřejné dopravě o 40 %. Tomu však přestane vyhovovat stávající systém a bude nutno vypsat výběrová řízení na další dopravní výkony. Kraj Harju se proto hodlá soustředit spíše na zvýšení celkové kvality služeb své veřejné dopravy.

Dále je poukazováno na fakt, že (podle provedených průzkumů) téměř 60 % obyvatel venkovských oblastí nemá zájem o veřejnou dopravu kvůli její nízké kvalitě, zejména malému dennímu počtu spojů, zatímco jen čtvrtina ji oceňuje. To vznáší otázky, nakolik má smysl zvýšená finanční podpora nekvalitní veřejné dopravy z veřejných prostředků.

Uvedený koncept přináší problém i autobusovým linkám mezi krajskými centry. Tyto linky, již nyní dotované z veřejných zdrojů, byly zřízeny jako odpověď na situaci, kdy komerčně provozované autobusy přestaly z finančních důvodů zastavovat v malých zastávkách, a tím nechaly řadu venkovských obyvatel bez dopravní obsluhy. Vyloučení těchto mezikrajových linek ze schématu bezplatné přepravy půjde de facto proti tomuto původnímu účelu jejich zavedení.

V neposlední řadě zakládá tento koncept nerovnost mezi kraji, pokud jde o přístup k prostředkům pro spolufinancování veřejné dopravy z národních zdrojů. Kraje, které se (z důvodů, které považují za opodstatněné) rozhodly nenabízet přepravu v regionálních spojích zdarma, zkrátka dostanou od státu méně na dopravu. O financování a organizaci veřejné osobní dopravy se nyní vedou debaty na estonské parlamentní a vládní úrovni.

Prozatím lze pouze konstatovat, že zavedení uvedeného schématu bezplatné přepravy cestujících ve vnitrokrajských autobusech nepřineslo v prvních dvou týdnech významné problémy. Mějme však na paměti, že se vše odehrává v době letních prázdnin a dovolených. Zodpovědně bude možné tento koncept posoudit nejdříve po roce jeho fungování.

redakce Smartcityvpraxi.cz, s využitím zdroje Eltis.org

Foto © archiv redakce Smartcityvpraxi.cz

Další informace zde

 Přečtěte si také:

Červená pro „mama taxi“ u vídeňské základní školy

23.7.2018 Málokdo se to odváží říci nahlas, a všichni to přesto vědí: Rodiče přivážející děti svými automobily až před školní budovu jsou zdrojem velmi nepříjemných a zpravidla také nebezpečných dopravních situací. Odvážně se tento problém rozhodli řešit ve vídeňské čtvrti Leopoldstadt, kde od podzimu 2018 bude v okolí základní školy Vereinsgase mezi 7:45 a 8:15 ráno platit zákaz vjezdu automobilům. Cyklisté budou moci vjet do této oblasti bez omezení, jako dosud.

Celý článek zde


Most a Litvínov: nový informační systém přispívá atraktivitě městské dopravy

19.7.2018 Podkrušnohorská města Most a Litvínov jsou známá především jako střediska těžkého průmyslu. Tato města jsou zároveň aktivní v oblasti čisté městské mobility. Zde je jejich zajímavostí mj. propojení tramvajovým systémem provozovaným Dopravním podnikem měst Mostu a Litvínova. Proto nepřekvapí, že jedním z konkrétních výsledků zmíněných aktivit je projekt „Informační systém II“, jehož hlavním cílem byla modernizace městské hromadné dopravy v podobě instalace informačního systému v tramvajové a autobusové dopravě na území statutárního města Mostu a města Litvínova, včetně vozidlového systému MHD. Do provozu byl tento projekt, dodaný konsorciem Informační systém ML – AŽD Praha s.r.o. a Ing. Ivo Herman, CSc., uveden na konci června 2018.

Celý článek zde


Hradec Králové zvyšuje novými elektrobusy a parciálními trolejbusy podíl bezemisní MHD

28.6.2018 Hradec Králové je jedním z českých měst, které se angažují v rozvoji konceptu smart city. Nemalou měrou k tomu přispívá i bezemisní městská doprava, která dnes představuje 30 % všech dopravních výkonů MHD a zahrnuje trolejbusy a již několik let také tři elektrobusy. Park elektrických autobusů Dopravního podniku města Hradec Králové se v blízké budoucnosti rozšíří o 20 nových elektrobusů a 9 parciálních trolejbusů, což se významně promítne i do nárůstu výkonů bezemisní MHD. Prvních deset ze série nových elektrobusů bylo veřejnosti představeno v červnu 2018.

Celý článek zde


Superkapacitorové elektrobusy: pozoruhodné řešení (zvláště) pro elektrifikované dopravce

Rozhovor s Filipem Ferferievem z Chariot Motors

27.6.2018 Superkapacitorové (či ultrakapacitorové) elektrobusy mohou být slibnou volbou zvláště pro „elektrifikované“ dopravní podniky, které provozují tramvaje nebo trolejbusy. Důvodem je, že nabízejí využití stávající stejnosměrné trakční infrastruktury pro průběžné dobíjení, ale při mnohem kratší době nabíjení v porovnání s klasickým dvoupólovým pantografem. Tuto technologii nyní nabízí, poprvé v bývalém Československu, izraelsko-bulharský dodavatel Chariot Motors a prezentována byla v červnu 2018 ve slovenské Nitře na konferenci “Elektrické autobusy pre mesto”, organizované provozovateli našeho portálu. Jak už to často bývá, informace prezentované na konferenci budí další otázky, zvláště u užitečného, ale dosud všeobecně nerozšířeného řešení. Zeptali jsme se proto Dipl. Wirt. Ing. Filipa Ferferieva, business development manažera z Chariot Motors. Celý rozhovor zde


IsarTiger: sdílené jízdy po městě jako služba mnichovského dopravního podniku MVG

15.6.2018 Městský dopravce v německém Mnichově, společnost MVG, začne od léta 2018 testovat inovativní systém osobní přepravy „od dveří ke dveřím“, který by měl efektivně a ekologicky doplnit služby veřejné linkové dopravy s využitím moderních informačních technologií. Jeho podstatou je sdílená jízda nízkoemisním nebo bezemisním automobilem, zarezervovaná pomocí smartphonové aplikace, přičemž optimální trasa, využití a čas jsou průběžně propočítávány podle speciálního algoritmu.

Celý článek zde


Aplikace VBB jump usnadňuje dětem přepravu v berlínské městské dopravě

14.6.2018 Městskou dopravu v 3,5miliónovém německém hlavním městě Berlíně tvoří síť více než 140 km metra, cca 330 km rychlodráhy S-Bahn, téměř 190 km tramvají a přes 1600 km autobusů. Aby se v této spleti vyznaly i děti, a od malička se tak učily používat veřejnou dopravu jako přátelskou a ekologickou, přichází v červnu 2018 berlínský městský dopravce Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) ve spolupráci s vývojářskou firmou HaCon s aplikací pro plánování jízdy „od dveří ke dveřím“ speciálně určenou dětem pod názvem VBB jump.

Celý článek zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita v organizacích“ a „Elektrické autobusy pro město“

1.6.2017 Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Efektivní elektromobilita v organizacích“ je první konferencí svého druhu v ČR, prezentující elektromobily jako dopravní prostředek pro organizace soukromého a veřejného sektoru, ne tedy a priori jako luxusní nebo zábavní předmět pro elektromobilní nadšence a jejich sdružení. Obsah konference je cíleně zaměřen na organizace a správce jejich vozového parku.  Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete v naší rubrice Konference zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zdehttp://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.phpCopyright © 2012 – 2019 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services