Přečtěte si: Konference Smart city v praxi VI se připravuje - sledujte aktuální informace

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Energie pro obytný komplex Phi Suea House v Thajsku: jen slunce a voda

15.3.2016 Projekty využívající ukládání energie z obnovitelných zdrojů do vodíku s následnou výrobou elektřiny v palivových článcích zaznamenaly důležitý milník v podobě nového obytného komplexu Phi Suea House v thajském městě Chiang Mai, jehož energetické hospodářství pracuje plně v ostrovním režimu a kombinuje fotovoltaické zdroje, elektrolyzér, zásobník energie a palivové články. Jde o největší projekt tohoto druhu na světě. Světová odborná veřejnost byla s tímto projektem seznámena v únoru 2016.

Obytný komplex Phi Suea House (viz foto nahoře) patří hamburskému podnikateli Sebastianu-Justusu Schmidtovi a byl vybudován thajskou developerskou firmou CNX Construction. Sestává ze čtyř obytných domů, servisní budovy plus dalších staveb nevyžadujících elektrickou energii. Přestože jeho energetické hospodářství není replikovatelné ve středoevropských podmínkách (v Thajsku svítí slunce cca 300 dní v roce), je zajímavou inspirací i pro evropské projekty tohoto druhu.

Energetické hospodářství Phi Suea House tvoří 86kW fotovoltaické panely na střechách budov, které v průměru vyrobí denně 326,8 kWh elektrické energie. Při měsíční spotřebě energie v tomto obytném komplexu, která činí v průměru 6 MWh, tak fotovoltaické zdroje vyrobí více, než obyvatelé spotřebují. Jedná se však o průměr, který nemusí být vždy v souladu s aktuální poptávkou po energii.

Přebytečná elektrická energie ze solárních panelů proto jde do elektrolyzéru využívajícího protonvýměnnou membránu, který rozkládá vodu na vodík a kyslík. Zatímco kyslík je volně vypouštěn do atmosféry, vodík je ukládán do zásobníků. Z něj je pak v palivových článcích opět vyráběna elektřina. Účinnost celého tohoto energetického cyklu činí cca 50 %.

Energetické hospodářství je doplněno 48V olověnými akumulátory o kapacitě 2 000 Ah (čili 96 kWh) jakožto záložním zdrojem, používaným též pro vyrovnání nárazových výkyvů v poptávce. Tyto baterie však do energetického hospodářství nijak významně nezasahují, zpravidla se vybíjejí nejvýše z 10 %.

Budovy ve Phi Suea House jsou od začátku projektovány jako nízkoenergetické. Zdi jsou z pórobetonu, okna mají dvojité prosklení a místnosti jsou architektonicky řešeny tak, aby v co největší míře umožňovaly přirozenou ventilaci, a minimalizovaly tak nároky na výkon klimatizačních zařízení. K tomu přispívá i množství zeleně na zdích a v celém komplexu, která spotřebovává teplo v procesu fotosyntézy, a působí tak jako přirozená klimatizace. Pro zavlažování je používána dešťová voda, která je pro tento účel sbírána a uchovávána. Teplá voda pro běžnou potřebu obyvatel se ohřívá ve slunečních kolektorech. Celé energetické hospodářství obytného komplexu je řízeno automatickým systémem KNX. Data získaná tímto systémem jsou zasílána do technické univerzity Nanyang v Singapuru a vyhodnocována.

I přes investiční nároky tohoto inteligentního zařízení jsou očekávání ohledně jeho kapitálové rentability poměrně optimistická. Měřeno ukazatelem ROI (rentabilita vloženého kapitálu – podíl zisku na dlouhodobém kapitálu) by se, se zohledněním nákladů na elektrickou energii, měla celá investice vrátit za 15 let.

redakce Smartcityvpraxi.cz

Foto © cnxconstruction.com (převzato z EHA)

Další informace zde

 Přečtěte si také:

Tsunashima Sustainable Smart Town: další „chytré městečko“ na předměstí Jokohamy v přípravě

3.4.2017 Před více než dvěma lety jsme na našem portále www.proelektrotechniky.cz psali o unikátním japonském projektu Fujisawa Sustainable Smart Town, malém a zcela novém smart city v Japonsku, projektovaném od začátku inženýrsky a udržitelně. V současné době je v přípravě druhý podobný projekt, Tsunashima Sustainable Smart Town (Tsunashima  SST). Zahájení jeho provozu se očekává v roce 2018 a v březnu 2017 byl k tomu učiněn důležitý milník: Byla zde zprovozněna vodíková stanice od společnosti Panasonic jako důležitý zdroj energie pro celé toto experimentální městečko. Celý článek zde


Projekt EnergyLab Nordhavn: Kodaň zkouší bateriový zásobník připojený k veřejné energetické síti

10.3.2017 Využívání obnovitelných zdrojů elektrické energie je jednou z cest, jak zlepšit životní prostředí a omezit negativní vliv civilizace. Příroda však bohužel ne vždy ctí potřeby odběratelů energie. I v přímořských zemích, jako je Dánsko, tak zapojení větrných a slunečních zdrojů do veřejné energetické sítě naráží na jejich obtížnou řiditelnost a předvídatelnost. Řešení v podobě velkého bateriového zásobníku energie od společnosti ABB se od března 2017 zkouší na předměstí Kodaně Nordhavn v rámci projektu EnergyLab Nordhavn.

Celý článek zde

Smart city v praxi: vychází první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě

7.3.2017 Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován.
Knižní publikace, které souhrnně popisují koncept smart city a jeho zavádění v každodenní praxi, bylo dosud možné získat pouze ze zahraničí. To se nyní mění. Vydavatelství Profi Press s.r.o. vydává v březnu 2017 knížku Smart city v praxi od Jakuba Slavíka, manažerského konzultanta a odborníka na problematiku smart city, který je zároveň provozovatelem našeho portálu.

Celý článek zde

Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde


Smart city Wipperfürth: chytré veřejné osvětlení s víceúčelovou informační infrastrukturou

2.2.2017 Důležitou součástí inteligentních měst neboli smart city je i účinné a úsporné veřejné osvětlení. Často bývá spojováno pouze s LED světelnými zdroji, ačkoli tyto zdroje samy osobě nejsou samospasitelné, jak dokládají závěry odborných diskusí i největší projekt veřejného osvětlení v Madridu. Kromě LED zdrojů se při modernizacích veřejného osvětlení uplatňují rozmanité řídicí technologie. Infrastruktura veřejného osvětlení zároveň může posloužit více účelům. Takovéto modernizační projekty přitom zdaleka nejsou jen doménou velkoměst, ale mohou se týkat i sídel menší a střední velikosti. Důkazem je „chytrý“ projekt v jednadvacetitisícovém historickém městě Wipperfürth v německém Severním Porýní – Vestfálsku.

Celý článek zdehttp://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2021 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services