Přečtěte si: Konference Smart city v praxi VI se připravuje - sledujte aktuální informace

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Projekt MAVEN: pomůže automatizace silničních vozidel v chytrých městech?

7.11.2016 Jak ukazují dosavadní zkušební projekty, pro automatické řízení automobilů dnes již existují vhodné technologie (nabízí je například firma Bosch), ať již jde o radary nebo kamerová zařízení a související software, který dokáže data z těchto senzorů vyhodnocovat a interpretovat pro potřebu ovládání vozidla. Hlavní doménou jejich zkušebního využití však prozatím zůstávají dálnice, resp. víceproudé silnice, s jednoznačně určenými a vzájemně se nepřekrývajícími jízdními pruhy. Výzvou, a to stále naléhavější, zůstává bezpečnost a efektivnost individuální dopravy v městském provozu.  Odpověď na tuto výzvu by měl do tří let přinést evropský projekt MAVEN (Managing Automated Vehicles Enhances Network – doslova „řízení automatických vozidel zdokonaluje síť“), který byl zahájen v září 2016 v Bruselu.

Projekt MAVEN je realizován v rámci evropského výzkumného a vývojového programu Horizon 2020. Jeho cílem je vyvinout algoritmy pro organizování proudů vozidel s asistencí infrastruktury a strukturovat obousměrné řídicí a komunikační procesy (doslova „vyjednávací procesy“) mezi vozidly a infrastrukturou.

Výsledky projektu MAVEN by měly přispět ke zvýšení efektivnosti dopravního provozu ve městech, k lepšímu využití kapacity dopravní infrastruktury a ke snížení emisí z dopravy.  

Výstupem projektu MAVEN by měl být prototyp systému, který bude využit jak pro testování v terénu, tak pro rozsáhlé modelování za účelem zhodnocení účinků. Projekt by měl dále přispět k vývoji potřebných technologií včetně telekomunikačních standardů a vysoce přesných map.

Součástí projektu bude i zapojení uživatelů včetně představ o potenciálních budoucích změnách v roli a úkolech silničních úřadů jako důsledek automatizace v individuální silniční dopravě.

Jedním z výstupů projektu by měla být i bílá kniha o řízení automatických vozidel ve smart city, jako obecný návod k využití ve městech, která se hlásí k tomuto konceptu a v jeho rámci k využití automatizace v individuální dopravě.

Ani projekt MAVEN nevzniká po technologické stránce zcela „na zelené louce“.

Automatické řízení kolejových vozidel založené na komunikaci mezi vozidly a infrastrukturou, tedy technologie CBTC funguje v evropských městech na metru a lehkých městských železnicích již od 80. let minulého století.

V Evropě je také nyní realizována více než desítka zkušebních provozů automatických elektrických minibusů. Tato vozidla jsou vybavena kombinací senzorových a softwarových nástrojů pro bezpečné vedení po určené dráze v městském provozu – viz například finský projekt SOHJOA).   

Sami realizátoři projektu MAVEN se odvolávají na systémy pro „platooning“, které se nyní testují u nákladních vozidel pro jejich automatickou jízdu v konvojích. Využívají se přitom existující technologie pro rozmanité asistenční systémy, jako jsou radarová čidla, kamery, GPS navigační systémy a wifi sítě, k propojení kamionů do uceleného konvoje, který je společně řízen. Na pokyn automatického řízení se kamiony synchronizovaně rozjíždějí, zrychlují, zpomalují nebo brzdí. Koordinovaně tak reagují na změny a překážky v provozu. Díky společnému řízení mohou mezi sebou udržovat mnohem kratší rozestupy, a tím méně omezovat ostatní účastníky provozu. Díky tomu se podle dosavadních informací ušetří až 10 % paliva, a s ním spojené emise.

Uvedené systémy automatizace se liší mimo jiné v přítomnosti řidiče ve vozidle, v míře jeho zapojení do ovládání vozidla, a tedy v míře zodpovědnosti za bezpečnost jízdy:

Automatické elektrické minibusy jsou ze své podstaty a poslání koncipovány jako plně bezobslužné.

V případě CBTC může a nemusí být ve vlaku přítomen řidič (strojvedoucí). Pokud je přítomen, na vlastní ovládání jízdy vlaku nemá za normálních okolností žádný vliv. Jeho přítomnost ve vlaku však může mít právní aspekty.

U systémů typu „platooning“ zůstává řidič za volantem každého vozidla v konvoji, ponechává si kontrolu a zodpovědnost za jeho jízdu a může konvoj kdykoli opustit. Tak tomu s největší pravděpodobností bude i u automatizace individuální dopravy ve městech, která je předmětem projektu MAVEN.

redakce Smartcityvpraxi.cz

Ilustrační foto: archiv redakce Smartcityvpraxi.cz

Další informace zde

 Přečtěte si také:

Národní program Životní prostředí podporuje zelenou infrastrukturu měst a obcí

25.10.2016 Na konferenci „Chytrý region – příležitosti pro obce a města“ v Hradci Králové, pořádané 19. 10. 2016 tamním Centrem investic, rozvoje a inovací, jíž se zástupci našich portálů, Proelektrotechniky.cz a Smartcityvpraxi.cz zúčastnili v roli mediálních zástupců i přednášejících, zaznělo mnoho zajímavých informací z oblasti praktických zkušeností i plánovaného spolufinancování konceptu smart city. Kromě otázek týkajících se moderních technologií nás zaujal mj. Národní program Životní prostředí v gesci MŽP ČR a jeho podpora zelené infrastruktury města obcí. To je totiž oblast, na kterou se uprostřed „digitálních“ měst v souvislosti s konceptem smart city občas zapomíná. Celý článek zde


Projekt GATEway: Lidar mapuje ulice pro automatický minibus

19.10.2016 Lidar je akronym ze slov „light radar“, tedy „světelný radar“. Jde o přístroj, který vysílá laserový paprsek a pomocí odraženého světla provádí potřebná měření. Pomocí tohoto přístroje probíhá nyní třírozměrné mapování ulic v Greenwichi pro automatické minibusy v rámci britského projektu GATEwayCelý článek zde


Elektromobilita ve městech jako nedílná součást SUMP

16.9.2016 Plánem udržitelné městské mobility (anglická zkratka SUMP podle Sustainable Urban Mobility Plan) rozumíme strategický plán, určený k uspokojování potřeb mobility osob a organizací ve městech a jejich okolí za účelem zlepšování kvality života. Je to rovněž důležitý nástroj pro realizaci konceptu smart city. Plánování a realizace rozvoje elektromobility ve městech by měly být zapojeny do těchto plánů. Vysvětlení a doporučení k tomu podává dokument CIVITAS Insight „E-mobility: Make it happen through SUMPs!“, tedy „E-mobilita: zrealizujte ji pomocí SUMP!“, zpracovaný pod hlavičkou evropské iniciativy CIVITAS, který byl publikován v září 2016. Celý článek zde


Projekt SOHJOA: automatické minibusy začaly zkušební provoz v Helsinkách

29.8.2016 Projekty zkušebního provozu automatických minibusů bez řidiče se v Evropě postupně rozšiřují. Po projektu CityMobil2 v několika evropských městech, minibusech ve švýcarském Sionu a nedávném představení londýnského projektu GATEway byl v polovině srpna 2016 v rámci projektu SOHJOA zahájen zkušební provoz automatických minibusů EasyMile EZ10 ve finském hlavním městě Helsinky. Automatický minibus EasyMile EZ10od francouzského výrobce Ligier je 3,9 m dlouhý a 2,7 m vysoký. Má přepravní kapacitu 6 sedících a 6 stojících osob – v rámci uvedeného projektu SOHJOA se využívá kapacita 9 míst. Asynchronní elektromotor mu umožňuje maximální rychlost 40 km/h a cestovní rychlost 20 km/h. Celý článek zde


Londýnské autobusy začaly ukazovat online údaje o dopravním provozu

19.8.2016 Londýn je jednou z evropských metropolí, které průběžně naplňují koncept smart city. Důležitá oblast, které je v této souvislostí věnována pozornost, jsou užitečné informace o dopravě, které pomohou významně usnadnit každodenní život Londýňanů. Vedle otevřených dat z oblasti dopravy, která dnes využívá kolem pěti set uživatelských aplikací, přišel městský organizátor dopravy Transport for London (TfL) v srpnu 2016 s další novinkou: Prostorná záď tradičních městských patrových autobusů začne být využívána pro digitální panely zobrazující v reálném čase informace o dopravním provozu ve městě. Celý článek zde


Projekt GATEway: automatická vozidla z letiště pro smart city

5.8.2016 Populace ve městech stárne – věková skupina osob starších 65 let roste rychleji než všechny ostatní věkové kategorie. Ve městech zároveň houstne dopravní provoz a s ním přibývají i dopravní nehody. Za 90 % z nich přitom může lidská chyba. Stárnoucím a méně pohyblivým občanům chytrých měst – smart cities, k nimž se řadí například Londýn, je třeba nabídnout vhodný a zároveň bezpečný doplněk ke stávající hromadné dopravě. To jsou hlavní východiska britského projektu automatických vozidel GATEway, představeného široké odborné veřejnosti v červenci 2016. Celý článek zde


http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2021 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services