Přečtěte si: Strategický marketing veřejných služeb: několik užitečných poznatků pro dnešní dobu

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Smart city Malaga: důraz na smart grid a inovativní e-mobilitu

19.3.2015 O rozvoji konceptu smart city ve španělském městě Malaga jsme se na našem portále zmiňovali již v červenci 2014 v souvislosti s projektem inovativní e-mobility Zem2ALL. V březnu 2015 prezentovala španělská energetická společnost Endesa, člen nadnárodní skupiny Enel, která je leadrem projektu smart city Malaga, jeho významné úspěchy.

Zem2All je společnou iniciativou mezi Španělskem a Japonskem, která je podporována centry průmyslových technologií NEDO (Japonsko) a CDTI (Španělsko) a městem Malagou. Vedoucí organizací na španělské straně je zmíněná energetická společnost Endesa.

Rozvodná síť typu micro-grid (tedy mikrosíť), vytvořená v rámci projektu ve spolupráci s městem Malagou, představuje jakousi zmenšenou verzi národní energetické soustavy. Její součástí jsou PV energetické zdroje, dobíjecí stanice, vlastní baterie elektromobilů a centralizovaný řídicí systém, který tak může efektivně řídit a navzájem slaďovat proces dobíjení a výroby elektřiny. Uživatelé e-mobilů v projektu jsou pomocí smartphonů propojeni s řídicím střediskem, které jim poskytuje informace např. o nejbližším dobíjecím místě a optimální trase k němu. To umožňuje rovněž si místo u dobíjecí stanice předem zarezervovat.

V rámci projektu Zem2ALL již nyní užívá elektromobily více než 200 lidí. K dispozici je zde 23 rychlonabíjecích stanic typu charge-and-go, umožňujících nabít trakční baterie elektromobilu z 80 % kapacity během 15 minut.

Zem2ALL je základem pilíře „inteligentní mobilita“ v konceptu smart city Malaga, který se jako projekt řízený energetickou společností Endesa rozvíjí již od roku 2009 za účasti dalších 10 průmyslových partnerů.

Na rozdíl od např. velmi široce pojatého konceptu smart city Vídeň je realizace inteligentního města v Malaze zaměřena především na uplatnění konceptu smart grid v městských podmínkách. Ty zde reprezentují 11 000 domácností a 1 200 průmyslových uživatelů, nacházejících se na ploše 4 km2.

Obecným východiskem konceptu smart city jsou cíle EU v oblasti emisí. Praktická aplikace konceptu smart grid zahrnuje především

•    uplatnění technologie smart metering,

•    zapojení obnovitelných zdrojů energie o celkovém instalovaném výkonu 11 MW,

•    uplatnění inteligentních sítí (komunikující rozvodny),

•    inteligentní budovy,

•    rozvoj inovativní e-mobility (již zmíněná mikrosíť i perspektivní možnosti využití konceptu V2G – viz dále),

•    efektivní veřejné služby (např. inteligentní veřejné osvětlení a jeho správa),

•    řízení poptávky a uživatelských návyků.

Vyhodnocení projektu pět let pro jeho zahájení ukázalo významné přínosy v podobě 25 % úspor ve spotřebě elektrické energie a 20 % snížení uhlíkatých emisí, což představuje roční úsporu 4 500 tun emisí CO2.

Kromě rozvoje smart city Malaga se Endesa se angažuje i v dalších španělských projektech celonárodního významu v oblasti inovativní e-mobility, především v rozvoji sítě nabíjecích stanic pro elektromobily nebo v průzkumu možností již zmíněného konceptu V2G (vehicle-to-grid), tedy využití elektromobilů jako dočasných zásobníků energie v systému smart grid, na nějž byla v březnu 2015 zahájena příprava komplexní studie v partnerství společností Endesa a Nissan. O tomto konceptu a jeho potenciálních příležitostech se již delší dobu hovoří mezi světovou odbornou veřejností, naráží však prozatím na problém ekonomie trakčních baterií při jejich zvýšeném opotřebování opakovaným nabíjením a vybíjením. Součástí zmíněné studie je proto i řešení možného využití opotřebovaných trakčních baterií z elektromobilů jako stacionárních zásobníků energie.

redakce Smartcityvpraxi.cz

Foto © Endesa

 Přečtěte si také:

Smart city v praxi: vychází první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě

7.3.2017 Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován.
Knižní publikace, které souhrnně popisují koncept smart city a jeho zavádění v každodenní praxi, bylo dosud možné získat pouze ze zahraničí. To se nyní mění. Vydavatelství Profi Press s.r.o. vydává v březnu 2017 knížku Smart city v praxi od Jakuba Slavíka, manažerského konzultanta a odborníka na problematiku smart city, který je zároveň provozovatelem našeho portálu.

Celý článek zde
SBB Reiseplaner: Švýcarské spolkové dráhy nabízejí aplikaci pro plánování cesty „od dveří ke dveřím“

6.2.2017 To, že cesta začíná u vlastních dveří (ne tedy na zastávce veřejné dopravy) a u jiných dveří zase končí, si uvědomuje stále více dopravců. Soustřeďují se pak i v osobní přepravě na to, čemu se v nákladní dopravě říká „logistický řetězec“ – tedy na usnadnění přepravy z východiska do cíle s využitím různých druhů dopravy. S řešením podporující tento přístup přicházejí v lednu 2017 Švýcarské spolkové dráhy (SBB), které nabízejí aplikaci SBB Reiseplaner. SBB Reiseplaner funguje v operačních systémech iOS a Android. Je založen na platformě Hafas od německé IT firmy HaCon. Hafas představuje univerzální aplikaci pro inteligentní systémy v hromadné dopravě, od plánování cesty po mobilní jízdenkové systémy a správu vozového parku.

Celý článek zde


MIT vytvořil dopravní model z údajů o poloze uživatelů mobilních telefonů

5.9.2016 Údaje o východiscích a cílech cest jsou nezbytným předpokladem pro plánování městské mobility, počínaje vedením linek městské dopravy a konče silniční infrastrukturou a jejím vybavením. Obzvláště to platí při realizaci konceptu smart city. Tradičním způsobem se takováto data získávají z průzkumů mezi obyvateli. Vědci z Massachusettského Technologického institutu (MIT) v USA ve spolupráci s automobilkou Ford Motor Company prezentovali na konci srpna 2016 odborné veřejnosti počítačový systém, který tato data získává ze záznamů mobilních operátorů o poloze volajících osob. Model byl aplikován na 3,5miliónovou aglomeraci Bostonu, hlavního města amerického státu Massachusetts. Celý článek zde


Projekt CITYkeys: co potřebují občané a organizace od smart cities

15.10.2015 Naše redakce získala v říjnu 2015 od svých spolupracovníků první průběžnou zprávu evropského projektu CITYkeys, financovaného z programu Horizon 2020. Zpráva uvádí přehled o potřebách municipalit, občanů a dalších zúčastněných stran při implementaci konceptu inteligentního města (smart city) a souvisejících projektů z hlediska měření jejich výsledků. I když se – alespoň z pohledu každodenního internetového zpravodajství – nejedná přímo o „žhavou novinku“ (zpráva byla publikována v květnu 2015), uvedené poznatky jsou natolik zajímavé, že stojí zato s nimi, alespoň ve stručnosti, seznámit i naše čtenáře. Celý článek zde


Projekt iCity: smart city Genova má osm aplikací usnadňujících život občanům

5.10.2015 Evropský projekt iCity pro rozvoj konceptu smart city, který průběžně sledujeme na našem portále, představil v létě 2015 osm fungujících informačních aplikací v italském Janově (italsky: Genova), usnadňujících každodenní život občanům a návštěvníkům tohoto inteligentního města v nejrůznějších oblastech. Projekt iCity využívá moderní technologie pro efektivní řízení základních životních funkcí města. Partnery tohoto projektu, který probíhá již od roku 2012, jsou města Barcelona, Bologna, Janov a Londýn. Barcelona je vedoucím městem tohoto projektu. Mezi průmyslové partnery patří společnosti, jako CISCO nebo Albertis Telecom. Sektor výzkumu reprezentují organizace Citilab, Fraunhofer a UOC.  Celý článek zde


iCity Platform: systémová architektura představena veřejnosti

7.7.2015 Jedním projektů pro rozvoj konceptu smart city, který na našem portále průběžně sledujeme, je mezinárodní projekt iCity. Jeho hlavním výstupem je informační platforma iCity Platform, umožňující široký veřejný přístup k potřebným datům na bázi otevřených dat.  V červnu 2015 byla široké veřejnosti představena systémová architektura této informační platformy, jako pokračování první oficiální prezentace na březnové konferenci Net Futures v Bruselu. Projekt iCity, jakožto jeden z pilotních projektů konceptu „smart city“ v Evropě, využívá moderní technologie pro efektivní řízení základních životních funkcí města. Celý článek zde


IDPass: integrovaný informační systém usnadní mobilitu ve Francii

19.5.2015 Francouzské státní železnice (SNCF) seznámily veřejnost v polovině května 2015 se záměrem investovat během příštích tří let 120 mil. € do zavedení integrovaného informačního systému pro cestující, který umožní propojit do jedné digitální sítě informace o městské mobilitě s informacemi pro cestování po národní železnici. Od letošního června by tento systém měl být k dispozici uživatelům v 15 největších městech Francie. Celý článek zde


„Smart screens“ pro cestující na letišti Heathrow: inspirace pro smart cities

6.5.2015 V hale u příjmu zavazadel na londýnském letišti Heathrow v terminálu 2 byly v dubnu 2015 instalovány zajímavé informační panely: V reálném čase vedle sebe porovnávají ceny a aktuální jízdní doby taxislužby a letištního rychlovlaku Heathrow Express mezi letištěm a centrem města, resp. nádražím Paddignton, které je koncovou stanicí rychlovlaku. Cestující tak mají možnost se rozhodnout o volbě dopravního prostředku podle svých preferencí a aktuální situace v silničním provozu. Celý článek zde


http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2021 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services