Přečtěte si: Konference Smart city v praxi VI se připravuje - sledujte aktuální informace

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Projekt Hedgehog Applications v Apeldoornu: využití rekuperované energie na železnici pro nabíjení elektrobusů a elektromobilů

3.3.2017 Může rekuperovaná energie z brzdících vlaků efektivně dobíjet elektrobusy a elektromobily? Na tuto otázku by měl dát odpověď připravovaný pilotní projekt nizozemské inovační firmy Hedgehog Applications v nizozemském městě Apeldoorn, o němž byla odborná veřejnost informována v únoru 2017.

Projekt vychází z předpokladu, že jeden brzdící vlak (podle rychlosti a hmotnosti) má energii cca 50 – 70 kWh. To je zhruba tolik, co spotřebuje jedna (nizozemská) domácnost za týden, anebo také tolik, kolik je třeba k průběžnému dobití několika elektrobusů nebo k plnému nabití několika elektromobilů. Pokud ovšem kapacita trakčního vedení a okamžitá dopravní situace neumožňují energii z brzdícího vlaku plně rekuperovat a následně využít pro jiný vlak, tato energie jde doslova „pánubohu do oken“ – odborněji řečeno, přemění se v odpornících lokomotivy na teplo a vyzáří do okolního prostředí.

Řešení společnosti Hedgehog Applications chce ukázat, že rekuperovaná energie z brzdících vlaků může být uchovávána ve stacionárních zásobnících energie a dále využívána právě pro průběžné dobíjení městských elektrobusů, případně elektromobilů. K tomu se nádraží přirozeně nabízí – linky MHD zde často mívají konečnou stanici a bývají zde i parkoviště, kde majitelé elektromobilů mohou zaparkovat a dobít.  

Jak je patrno ze schématu, navržený systém pro využití rekuperované energie bude napojen jak na železniční trakční infrastrukturu, tak na veřejnou energetickou síť. Kromě bateriových zásobníků energie je jeho důležitou součástí „chytrá“ řídicí jednotka. Tato jednotka bude na principu smart grid efektivně řídit toky energie mezi železniční trakční infrastrukturou, veřejnou energetickou sítí a nabíjecími stanicemi pro elektrická vozidla.

Předpokládá se, že pilotní projekt v Apeldoornu bude zahájen během roku 2017. Jeho součástí bude průběžné dobíjení čtyř testovacích elektrobusů výkonem až 200 kW (viz schéma).

Projekt je realizován v partnerství firem Hedgehog Applications a ProRail (jedna z divizí správce nizozemských železnic, zaměřená na údržbu a rozvoj železniční sítě), dalšími partnery jsou místní orgány. Do projektu jsou kromě toho zapojeny také domácí a zahraniční průmyslové firmy – například ViriCiti jako dodavatel monitorovacího a operačního systému. 

redakce Smartcityvpraxi.cz

Obrázky © Hedgehog Applications a Railway Gazette International

Další informace zde a také zde

 Přečtěte si také:

Indukční dobíjení elektrobusů Bombardier PRIMOVE: 500 tisíc km, 98% disponibilita infrastruktury

28.2.2017 Indukční nabíjení u průběžně dobíjených elektrobusů má mnohá úskalí a jednu nespornou výhodu: je takřka neviditelné. Proto je o něj stále zájem mezi evropskými městy, která chtějí provozovat elektrobusy bez estetického dopadu pylonů kontaktního průběžného nabíjení. Jednou z hlavních technologií, které se rozvíjejí na evropském trhu, je nabíjení typu Bombardier PRIMOVE, provozované nyní na elektrobusových linkách v šesti evropských městech. V únoru 2017 zaznamenala tato technologie důležitý milník: Park elektrobusů s tímto způsobem průběžného nabíjení najel v součtu půl miliónu kilometrů. 

Celý článek zde
Projekt ZeEUS ve Stockholmu: elektrické hybridy Volvo přešly z demonstračního projektu do rutinního provozu

24.2.2017 Evropský demonstrační projekt elektrických autobusů ZeEUS, do něhož je zapojena i Plzeň, má oficiálně skončit v dubnu 2017. Jako první ze zúčastněných měst ukončil tuto demonstrační fázi Stockholm. 8 elektrických hybridních (či plug-in hybridních) autobusů Volvo převzal od ledna 2017 do rutinního provozu plně ve své režii dopravce Keolis. Ve Stockholmu je nasazeno 8 dvanáctimetrových elektrických hybridních autobusů Volvo 7900 Electric Hybrid o přepravní kapacitě 71 cestujících. Těchto autobusů bude například v Belgii jezdit v rutinním provozu na podzim 2017 více než sto, provozovány jsou i v dalších zemích a městech.

Celý článek zde


Národní program Životní prostředí podpoří ekologické inovace

22.2.2017 Národní program Životní prostředí (NP ŽP), podporující mj. elektromobilitu v organizacích veřejných služeb nebo územní studie krajiny vyhlásil 13. února 2017 další výzvu č. 2/2017, zaměřenou na podporu inovativních a demonstračních projektů s pozitivním dopadem na životní prostředí – tak zní přesně název příslušné podoblasti NP ŽP. Projekty podpořené touto výzvou by měly ukázat směr, jak pomocí moderních technologií chránit naše životní prostředí. ílem výzvy je zlepšení životního prostředí prostřednictvím inovativních a demonstračních projektů, které je možné následně, po pilotním ověření, přenést do běžné praxe. Výzva v této souvislosti cílí na rozvoj konceptu chytrých obcí a měst (smart city).

 Celý článek zde


Elektrobusy SOR na linkách BB v Praze: více než 40 tisíc km za rok, spokojení cestující i dopravce

10.2.2017 Od února 2016 jsou v provozu na linkách BB1 a BB2 v Praze 4 dva elektrobusy SOR EBN 9,5. Tyto linky spojují multifunkční areál BB Centrum se stanicí metra Budějovická a přepravují cestující zdarma. Za rok svého provozu najezdily elektrobusy dohromady více než 40 tisíc km k plné spokojenosti cestujících i provozovatele, společnosti Arriva, a přepravily více než 600 tisíc cestujících. Podívejme se zde blíže, jak vypadá technologie a obchodní model tohoto zajímavého projektu developerské a investiční společnosti PASSERINVEST GROUP, Skupiny ČEZ a dopravce Arriva.

Celý článek zdehttp://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2021 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services