Přečtěte si: Zpráva z konference Smart city v praxi V včetně prezentací a videozáznamu

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Zkušenosti z Amsterodamu: podpora elektrifikované logistiky pomáhá městu i dopravcům

10.3.2017 Město Amsterodam je jedním z aktivních účastníků evropského projektu elektrifikované nákladní dopravy FREVUE. V rámci tohoto projektu zde provozuje nákladní dopravu elektrickými vozidly zásilková služba TNT a světoznámý pivovar Heineken. Město Amsterodam tuto bezemisní logistiku aktivně podporuje, především výjimkami z dopravních regulací, platících pro konvenční nákladní automobily. Zkušenosti, které tato aktivní politika přinesla za uplynulé dva roky, publikovalo město Amsterodam v březnu 2017.

Od března 2015 získalo celkem 20 elektrických vozidel od sedmi různých provozovatelů výjimku ze zákazů parkování v určených oblastech, což umožní vozidlům být naložena a vyložena přímo v místě u chodníku. Výjimky dále umožňují elektrickým nákladním vozidlům vjet do určených oblastí mimo k tomu vyhrazené hodiny i vjet na některé pěší zóny. Oblasti, pro něž byly uděleny výjimky, podle preferencí účastníků projektu a dopravní situace. Provozovatelé elektrických nákladních vozidel mohli žádat o výjimku podle potřeby svého podnikání.    

Tyto výjimky přinesly provozovatelům velmi konkrétní provozně ekonomické výsledky:

Možnost zaparkovat přímo v místě nakládky nebo vykládky vedla ke zkrácení řidičovy chůze od zaparkovaného vozidla na místo určení, v denním průměru od 15 do 45 minut na jednoho řidiče. To mělo přímé dopady na mzdové náklady řidičů.  

Doba jedné nakládky a vykládky vozidla se tímto způsobem zkrátila o 4 – 5 minut, v denním průmětu celkem o 25 – 30 minut pro jednoho provozovatele. To ve svém důsledku vedlo ke snížení nákladů celého logistického řetězce.

Dalším důsledkem bylo zkrácení celkového denního proběhu nákladních vozidel, včetně nutnosti hledat vhodné místo k zaparkování. To mělo významný přínos pro produktivitu vozidel, která tak mohla provést denně o 5 – 6 nakládek nebo vykládek více.

Kromě těchto provozně ekonomických přínosů byly zaznamenány i významné „měkké“ přínosy v oblasti psychologické a sociální, jak pro samotné provozovatele, tak pro ostatní obyvatele města:

Tyto výjimky přinášejí méně stresu pro řidiče, kteří tak dělají méně chyb. Za normálních okolností platí řidič pokutu za nesprávné parkování z vlastních peněz. Ve spěchu a ve strachu z pokut tak přirozeně dělají chyby. Počet těchto incidentů se v důsledku udělených výjimek významně snížil.

Dalším přínosem bylo snížení agresivního chování ostatních účastníků silničního provozu vůči dodávkovým vozidlům zastavujícím na nepovolených místech kvůli rychlému dodání zboží.

Ze svých zkušeností vyvodilo město Amsterodam některá užitečná poučení pro případné následovníky:

Především je vhodné, aby udělené výjimky byly dostatečně dlouhé, tedy delší než rok. Provozovatelům elektrických nákladních vozidel to umožní si podle toho dlouhodobě organizovat své logistické řetězcem, a zužitkovat tak plně výhody plynoucí z výjimek.

Výjimky je žádoucí uplatňovat všude tam, kde to dává smysl – nejen tedy v městských centrech, ale i mimo ně. Kromě povolení vjezdu do vymezených zón je vhodné povolit elektrickým vozidlům také provoz ve vymezených jízdních pruzích, zde např. pruzích pro tramvaj.

Zároveň je třeba mnohem přísněji vymáhat dodržování pravidel od všech účastníků silničního provozu, jimž výjimky nebyly uděleny. Zabrání se tak situaci, kdy vozidlo s výjimkou ji v praxi nemůže využít, protože mu v tom brání nedodržování pravidel ze strany ostatních řidičů.    

Všechna tato opatření pak přirozeně motivují provozovatele městské logistiky k provozování elektrických vozidel, protože ekonomické přínosy kompenzují jejich vyšší pořizovací náklady oproti srovnatelným konvenčním vozidlům v situaci, kdy sama úspora provozních nákladů není dostačující.

redakce Smartcityvpraxi.cz

Foto © FREVUE

Další informace zde

 Přečtěte si také:

„Reverzní logistika“ ve Stockholmu pomáhá efektivnější a ekologičtější městské nákladní dopravě

10.3.2017 Stockholm je jedním z evropských smart cities zapojených do evropského projektu elektrifikované městské logistiky FREVUE. V rámci tohoto projektu je Stockholm aktivní při zkoušení organizačních a obchodních modelů zaměřených na snižování nepříznivých účinků nákladní dopravy ve městě. Po zkušenostech se „zeleným“ veřejným zadáváním dopravních služeb přichází Stockholm v únoru 2017 s testováním „reverzní logistiky“, tedy využíváním zmíněného elektrického vozidla zároveň pro rozvoz i pro svoz.

Celý článek zde
Projekt FREVUE: zkušenosti Stockholmu s veřejným zadáváním služeb ekologické smluvní dopravy

17.1.2017 Evropský projekt FREVUE je zaměřen na elektrifikaci městské logistiky a vytváření osvědčené praxe v této oblasti. Jedním z účastnických měst je i Stockholm, jedno ze švédských smart cities. Poznatky z tohoto projektu ukazují, že zavádění ekologických vozidel v městské logistice je nejen záležitostí dostupné dopravní techniky, ale také regulace dopravy a legislativy veřejných zakázek při zadávání dopravních služeb pro město. Zkušenosti Stockholmu v této oblasti byly proto v lednu 2017 publikovány v rámci projektu FREVUE jako „factsheet“ (volně přeloženo, metodický list) pod názvem „Environmental requirements in procurement processes City of Stockholm“, tedy „Ekologické požadavky v procesu veřejného zadávání města Stockholmu“.

Celý článek zde


Město Stavanger: chytrý svoz komunálního odpadu nejsou jen „chytré“ koše ve městě

30.11.2016 Na workshopu k problematice smart city, organizovaném norským velvyslanectvím v listopadu 2016 na VUT Brno, jehož se zúčastnili i zástupci naší redakce, byl mj. prezentován systém inteligentního svozu komunálního odpadu ve městě Stavanger v jihovýchodním Norsku. Tento zajímavý příklad ukazuje, že systém inteligentního svozu odpadu ve smart city nelze redukovat na pouhé „chytré koše na odpadky“, jak je to někdy prezentováno dodavateli příslušných technologií. Jinými slovy, udělat z „tradičního“ řešení „chytré“ řešení neznamená doplnit staré technologie a staré postupy o moderní informační technologie, nýbrž je zapotřebí změnit systém jako celek. Stavanger má 133 tisíc obyvatel. Typickou obytnou budovou je čtyř- až osmipatrový dům s 20 až 250 bytovými jednotkami. Stavanger tedy není nepodobný řadě českých měst. Před změnami v odpadovém hospodářství byly tyto bytové domy obklopeny hradbou kontejnerů na odpad, podobně jako v mnoha českých městech. Od roku 2005 se začalo se změnami Celý článek zde


Iniciativa „E-Logistik in Graz“: užitkové elektromobily pomáhají rozvíjet smart city Graz

30.10.2015 Rakouský Graz (neboli Štýrský Hradec) je se svými 267 tisíci obyvatel po Vídni druhým největším městem Rakouska a stejně jako Vídeň se hlásí ke konceptu smart city. Logistická firma GO! Express & Logistik Süd GmbH spolu s městem Graz v této souvislosti představila veřejnosti v polovině října 2015 iniciativu s názvem „E-Logistik in Graz“. Jej součástí bylo zahájení provozu nové elektrické dodávky GO!-Elektro-Jumper vyvinuté slovenskou společností GreenWay Operator. Celý článek zde


Projekt FREVUE: TNT rozváží zásilky v Amsterodamu a Rotterdamu užitkovými elektromobily

16.7.2015 V rámci evropského projektu FREVUE nasadila koncem června 2015 světová zásilková společnost TNT na svoji rozvážkovou službu v Amsterodamu a Rotterdamu celkem sedm elektrických 3,5t užitkových vozů eDucato (viz foto) – čtyři pro Amsterodam a tři pro Rotterdam. Tato vozidla nahradí standardní dieselové dodávky, čímž ročně uspoří 24 tisíc litrů nafty, a tím emise v přepočtu 76 tun CO2 ekvivalentu.  Celý článek zdehttp://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.phpCopyright © 2012 – 2020 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services