Přečtěte si: Strategický marketing veřejných služeb: několik užitečných poznatků pro dnešní dobu

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

PowerFox: chytré a komplexní řešení pro nabíjení elektromobilů – řídí Tecomat Foxtrot

2.9.2019 Společnost Teco a.s. (tradiční partner konferencí Smart city v praxi pořádáných provozovateli tohoto portálu – pozn. red.) přichází v srpnu 2019 s komplexním technickým řešením pro nabíjení elektromobilů. „Mozkem“ tohoto řešení je unikátní řídicí systém Tecomat Foxtrot, s nímž se již mohli seznámit uživatelé nejrůznějších aplikací doslova po celém světě.

Teco nabízí ve svém sortimentu AC aplikační sadu PowerFox pro řešení nabíjecí infrastruktury, určenou pro systémové integrátory a instalační firmy, a to do instalací, kde je třeba řešit s investorem následující problémy:

•    Připojit nabíjecí stanice elektromobilů nebo řetězce stanic na odběrné místo bez nutnosti navyšovat velikost hlavního jističe, a tím paušální poplatky za rezervovaný výkon. Mít přehled o odběru budovy a nabíjecí stanice, řídit spotřebiče a nastavit priority pro jednotlivé odběry v objektu.

•    Integrovat nabíjecí stanici do platebního systému v objektu (např. garáže).

•    Vytvořit základ pro jednotné řízení při rozšiřování otevřeného systému o další energetické části (FVE, bateriové úložiště, vytápění, chlazení, TUV…) a inteligentní řízení domu nebo firmy (stínění, osvětlení, řízení zásuvek, zabezpečovací systém…)

Jedinečnost tohoto řešení na trhu nabíjení elektromobilů, které společnost Teco vytvořila ve spolupráci se společnostmi Axomer a PRE, vychází z implementace řídicího systému Foxtrot do nabíjecí infrastruktury elektromobilů, a tím propojení řízení budovy či areálu s řízením nabíjecích stanic. Výsledkem je poté logické propojení řízení nabíjení elektromobilů s řízením a monitorováním odběru areálu či budovy a optimálním nastavením parametrů odběrového místa.

Řídicí systém Foxtrot se také dále nabízí pro rozšiřování energetického systému (fotovoltaické zdroje, bateriové úložiště), kdy je celé energetické řízení prováděno právě jedním centrálním řídicím systémem Foxtrot s jednotným uživatelským rozhraním a dalšími výhodami (rozšiřování, servis) jednotného systému řízení pro veškeré technologie v objektu (vytápění a chlazení, rekuperace, osvětlení, stínění, ovládání zásuvek, přístupový systém, vodní hospodářství, řízení multimédií, hotelový management a management konferenčních místností, zabezpečení a videodohled).

Základní vlastnosti aplikační sady PowerFox pro AC nabíjení:

Aplikační sada PowerFox umožňuje vlastní sestavení AC nabíjecí stanice implementační firmou. Aplikační sada je nabízena ve dvou základních variantách:

AS PowerFox M (master) je aplikační sada vybavená řídící jednotkou Foxtrot se základními programy pro nabíjení.

AS PowerFox S (slave) je aplikační sada řízena buď AS PowerFox M, nebo externím Foxtrotem (např. v budově).

Kombinací AS PowerFox M a PowerFox S lze sestavit vícenásobnou nabíjecí stanici nebo řetězec centrálně řízených nabíjecích stanic – viz schéma na obrázku:

Aplikační sada může dále obsahovat dle požadavku RFID čtečku, ovládací displej s RFID čtečkou a orientační elektroměr s možností instalace uvnitř (pulsní) nebo vně (RS485) nabíjecí stanice.

Základní nabíjecí programy, které jsou součástí aplikační sady (v knihovně Mosaic) je možné rozšířit o aplikační profily (placené verze nabíjecích programů) nebo řešit programy na míru pro nabíjení, či integraci s okolními systémy.

AS PowerFox obsahuje:

•    silovou část a Teco produkty pro řízení a měření nabíjení,

•    základní programy pro nabíjení,

•    volitelně RFID čtečku a ovládací displej s RFID čtečkou (R, D řada),

•    schéma doporučeného zapojení.

Mezi nabízené příslušenství, které se objednává zvlášť, patří:

•    druh a typ přípojky pro elektromobily (kabel nebo zásuvka, typ konektoru),

•    řídící modul pro zamykací zásuvku,

•    platební terminál,

•    elektroměr pro celkové měření odběru v objektu,

•    řídící jednotka Foxtrot (externí),

•    aplikační profily pro nabíjení nebo programy na míru,

•    skříně (wallbox, sloupek, rozvaděč).

Vhodnou kombinací aplikační sady PowerFox a příslušenství je možné sestavit AC nabíjecí stanici v provedení wallbox, dvojitý wallbox, sloupek, dvojitý sloupek nebo rozvaděč (viz příklady na obrázku výše) s těmito základními vlastnostmi:

•    maximální nabíjecí výkon: 22 kW,

•    maximální nabíjecí proud: 32 A,

•    napájecí napětí: 230 V, 400 V.

TECO, a.s., redakčně upraveno a rozšířeno

Obrázky © TECO

Další informace o produktu naleznete zde

O využití systému Tecomat Foxtrot v chytrých budovách a jejich navazujících technologiích se lze dočíst také v brožuře Příběhy chytrých pomocníků vydané provozovateli tohoto portálu.

 Přečtěte si také:

Inteligentní světelná signalizace ve Vysokém Mýtě řídí dopravu a zvyšuje bezpečnost

28.8.2019 Inteligentní světelná signalizace a související infrastruktura nabízí zajímavé příležitosti, jak zvýšit bezpečnost dopravního provozu ve městech. Již dávno to není pouze záležitost velkých měst. Od srpna 2019 se o jejích přednostech mohou přesvědčit i obyvatelé dvanáctitisícového Vysokého Mýta v Pardubickém kraji.

Celý článek zde

Nová výzva MŽP a MPO na podporu veřejného osvětlení: prospěšný počin vlády i rozpaky

21.8.2019 Města a obce mohou získat příspěvek na rekonstrukci veřejného osvětlení díky společným výzvám Ministerstva životního prostředí (pro obce v chráněných krajinných oblastech) a Ministerstva průmyslu a obchodu (pro ostatní obce), vyhlášeným v srpnu 2019. Žádosti mohou být podávány od 1. září do 31. října 2019. Tuto vládní podporu lze v principu považovat za velmi užitečný počin, který ve svém důsledku může městům a obcím přispět k lepšímu a ekologicky šetrnějšímu veřejnému osvětlení i k úsporám energie, a následně i peněz z městských či obecních rozpočtů. S tímto užitečným počinem se nicméně pojí i některá „ale“, na které chceme v tomto článku rovněž upozornit.

Celý článek zde

Sdílené e-koloběžky – spíše neekologická elektromobilita

7.8.2019 Sdílené elektrokoloběžky se staly fenoménem řady světových měst (Prahu nevyjímaje) názorně ukazujícím, co se stane, když se pod bohulibými hesly nekontrolovaně otevře městský veřejný prostor dravému trhu. Pokud jde o poučení z tohoto vývoje, jsou nejspíš nejdále města v USA – viz příručka americké Národní ligy měst. Problematický efekt elektrokoloběžek na životní prostředí, zejména pak na klimatické změny, po celou dobu jejich životního cyklu se pokusil vyčíslit tým vědců z americké North Carolina State University. Výsledky byly publikovány v srpnu 2019.

Studie si všímá celého životního cyklu sdílených elektrokoloběžek, zahrnující jejich výrobu a použité materiály včetně vlivu recyklace, přepravu vyrobených koloběžek a jejich baterií do USA (předpokládá se čínský výrobce) a provozní fázi pokrývající vlastní jízdu uživatele na koloběžce (včetně výroby spotřebované elektrické energie), svoz koloběžek k nočnímu nabíjení (převážně vozidly na spalovací motor) a jejich údržbu, až po konec života koloběžky.

Celý článek zde

Trulifi: technologie LiFi má obchodní značku a první zákazníky

9.7.2019 Internetová komunikační technologie LiFi, jejímž světovým průkopníkem je spolčenost Signify (dříve Philips Lighting) učinila po pilotních projektech v červnu 2019 rozhodující krok ke své komercializaci: Pod obchodní značkou Trulifi byla uvedena na běžný trh. Technologie LiFi (Light Fidelity) představuje kombinaci WiFi a světelných zdrojů. Rozvíjí se již od roku 2010. LiFi představuje obousměrnou vysokorychlostní bezdrátovou technologii podobnou WiFi, která využívá k přenosu dat světelné vlny namísto rádiových vln. LiFi využívá provozních vlastností LED svítidel, která umožňují s velmi vysokou frekvencí měnit svítivost, aniž by to lidské oko postřehlo. Tyto změny lze snadno přeložit na jedničky a nuly, tedy na jazyk počítače. Tímto způsobem lze přenášet data pomocí světla, tj. elektromagnetických vln ve viditelném spektru.

Celý článek zde


Jak si „srovnat svoje smart noty“: nabízíme interaktivní školení smart city pro města, obce a regiony

Řada českých měst a obcí má v současné době zájem o postavení „smart city“ či „chytré obce“ a k tomuto postavení již často podniká konkrétní kroky. Problém je, že pojem smart city provází v ČR (ostatně i jinde ve světě) řada nedorozumění – od pojímání smart city jako pouhého „digitálního města“ po technické výstřelky typu „chytré“ lavičky. V této situaci se provozovatelé našeho portálu, firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, rozhodli nabídnout městům, obcím a dalším institucím zainteresovaným na rozvoji „smart“ konceptu krátké interaktivní školení pro praktickou realizaci tohoto konceptu v jejich konkrétních podmínkách.

Celý článek zde

Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize včetně možnosti zakoupení zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita v organizacích“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Efektivní elektromobilita v organizacích“ je první konferencí svého druhu v ČR, prezentující elektromobily jako dopravní prostředek pro organizace soukromého a veřejného sektoru, ne tedy a priori jako luxusní nebo zábavní předmět pro elektromobilní nadšence a jejich sdružení. Obsah konference je cíleně zaměřen na organizace a správce jejich vozového parku.  Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete v naší rubrice Konference zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zdehttp://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2021 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services