Přečtěte si: Konference Smart city v praxi VI se připravuje - sledujte aktuální informace

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Smart city Nitra: první slovenský bike-sharing bilancuje úspěšnou sezónu

5.1.2018 Nitra, cca 80tisícové západoslovenské město s bohatou historií, je významným slovenským průkopníkem konceptu smart city. Jedním z projektů tohoto smart city je systém sdílených bicyklů – bike-sharing, který byl zprovozněn v červenci 2017 jako první takovýto systém na Slovensku. Na konci listopadu 2017, u příležitosti odstavení bicyklů pro zimní údržbu, byla provedena první, a bezesporu úspěšná, bilance jeho provozu.

Provozovatelem tohoto bike-sharingu je dopravce Arriva Slovakia (jako jedna z firem dopravní skupiny Arriva, spadající pod německé státní dráhy DB a známé i v ČR), zajišťující v Nitře městskou hromadnou dopravu.

Systém zvaný „arriva bike“ nabízí svým uživatelům v Nitře celkem 70 bicyklů, rozmístěných na sedmi stanovištích.

Do systému je nejprve třeba se zaregistrovat. Zaregistrovaný uživatel, který hodlá použít sdílený bicykl, obdrží po udání čísla bicyklu na stanovišti kód, který použije jako elektronický zámek pro jeho odemknutí. Bicykl pak jednoduše vrátí na některém ze stanovišť.

Ceny za půjčení umožňují předplatné nebo jednorázové použití a v zásadě se odvíjejí od základní sazby 0,50 € (cca 13 Kč) za hodinu. Platba probíhá prostřednictvím platební karty uživatele.

 Tento systém je společným projektem výše zmíněné dopravní společnosti Arriva a města Nitra, které vybudovalo ve městě stanoviště bicyklů a celý projekt podpořilo částkou 27 tisíc € (cca 690 tis. Kč). Oba partneři podepsali smlouvu o spolupráci, v které se zavázali podpořit městskou mobilitu s důrazem na cyklodopravu a poskytované služby bike-sharingu. Partneři předpokládají, že tento systém zlepší celkovou dopravní situaci ve městě a povzbudí zájem občanů o využívání městské hromadné dopravy.

A bilance první sezóny? Během čtyř měsíců se zaregistrovalo téměř 5 tisíc uživatelů a celkový počet pronájmů přesáhl hranici 8 tisíc. Denně byla tato služba v průměru využívána téměř stokrát.

Bike-sharing v Nitře bude pokračovat ve svém provozu od března 2018.

redakce Smartcityvpraxi.cz

Foto © arriva bike

Podrobné informace o systému včetně registrace zde

Další informace zde

 Přečtěte si také:

Publikace Smart city v praxi: 1100 výtisků od slavnostního křtu v březnu 2017

28.8.2017 Odborná publikace Smart city v praxi od Jakuba Slavíka, provozovatele našeho portálu, která je zároveň první publikací k tématu chytrých měst od českého autora, zaznamenala v srpnu 2017 významný milník: Od slavnostního křtu v březnu 2017 bylo prodáno 1100 výtisků, tedy více než polovina nákladu. Svědčí to o zájmu odborné i laické veřejnosti o tuto problematiku, podanou přehledně a čtenářsky přístupně. V neposlední řadě je to dobrá zpráva pro partnery publikace, společnosti E.ON, ABB, ČEZ a Gordic, kteří s ní spojili své jméno, a dali tak najevo svůj zájem o aktivní rozvíjení konceptu smart city. 

Celý článek zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita v organizacích“ a „Elektrické autobusy pro město“

1.6.2017 Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Efektivní elektromobilita v organizacích“ je první konferencí svého druhu v ČR, prezentující elektromobily jako dopravní prostředek pro organizace soukromého a veřejného sektoru, ne tedy a priori jako luxusní nebo zábavní předmět pro elektromobilní nadšence a jejich sdružení. Obsah konference je cíleně zaměřen na organizace a správce jejich vozového parku.  Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete v naší rubrice Konference zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zdehttp://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2021 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services