Přečtěte si: Konference Smart city v praxi VI, tentokrát jako online studio

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Chytrá města si žádají inteligentní řešení pro bezemisní dopravu

31.5.2021 Českou republiku dnes křižuje více než 6000 elektromobilů, dvakrát více než před půldruhým rokem. Prognózy pro další měsíce a roky věští ještě strmější nárůst a znásobení tohoto čísla. Automobilky slibují zvýšené počty prodejů nových modelů s vyššími dojezdy. Skupina ČEZ na tento vývoj reaguje akcelerací výstavby husté a kvalitní veřejné dobíjecí infrastruktury a rozšiřováním škály elektromobilních produktů a služeb pro všechny typy zákazníků. Významným partnerem v tomto úsilí jsou také města, která často aktivně a iniciativně na instalacích dobíjecí infrastruktury spolupracují. Samostatnou kapitolou je také spolupráce měst se Skupinou ČEZ při elektrifikaci veřejné dopravy a městských flotil.

Trocha statistiky

Síť veřejných dobíjecích stanic ČEZ, která už je svou velikostí srovnatelná se středně velkými sítěmi čerpacích stanic nabízejících klasická paliva, překročila metu 280 stojanů.

Za uplynulých dvanáct měsíců tak na mapě dobíjecích stanic (viz www.elektromobilita.cz) přibylo 80 vlaječek, v průměru tři nové stojany každých 14 dní. Šlo především o instalace rychlodobíjecích stanic ABB. Síť veřejných dobíjecích stanic Skupiny ČEZ v České republice dodala v loňském roce do baterií elektromobilů celkem 2,44 GWh elektřiny.

Takové množství energie postačí pro plné dobití 67 825 elektromobilů střední třídy s kapacitou baterie 36 kWh nebo pro cestu flotily 406 elektromobilů kolem světa. Zároveň jde o více než 24procentní nárůst oproti roku 2019, kdy v celé síti „dobíječek“ elektrická auta načerpala 1,96 GWh.

Kolínský dopravní terminál s dobíječkami

Příkladem vzorové spolupráce s městem při instalaci veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily je Kolín. Dva stojany tu fungují u nově rekonstruovaného autobusového terminálu, v těsném sousedství železničního nádraží na hlavním koridoru Praha-Brno, umožní dobití většiny kapacity baterií e-aut během desítek minut.

Kolín: Zahájení provozu dobíjecí stanice

„Kolín dlouhodobě investuje do opatření na zlepšení životního prostředí a ochrany ovzduší. Podpora výstavby zázemí pro elektromobily je proto dalším logickým krokem v tomto úsilí. Věříme, že díky spolupráci s ČEZ se Kolín zařadí mezi lokality běžně využívané příznivci této ekologické formy dopravy,“ věří starosta Kolína Michael Kašpar. Instalaci dvojice rychlodobíjecích stanic výrazně urychlil aktivní přístup města Kolín, které poskytlo společnosti ČEZ pozemky a maximální součinnost se záměrem, uzavíráním smluv a koordinaci při samotné výstavbě.

 „Z pozice největší energetiky cítíme spoluodpovědnost za rozvoj elektromobility, který chceme podpořit především výstavbou robustní rychlodobíjecí infrastruktury umožňující rychlý pohyb mezi městy. Těší nás, že město Kolín vyšlo vstříc naší snaze vybudovat jednu z dobíjecích lokalit. Do pěti let pak cílíme na ztrojnásobení celkového výkonu stanic v naší síti až na 50 tisíc kW. Zaměřovat se budeme jak na další pokrývání ‚bílých míst‘ po celé republice, tak na lokality, kde je možnost navyšování počtu i výkonu stojanů. Jen takové totiž dnes ve vytíženějších místech zvládnou pokrýt dynamicky rostoucí poptávku po veřejném dobíjení,“ říká Tomáš Chmelík, manažer útvaru čisté technologie ČEZ.

Skupina ČEZ dnes ve středních Čechách provozuje více než 40 veřejných dobíjecích stanic. V samotném Kolíně byla první rychlodobíjecí stanice ČEZ zprovozněna ve spolupráci s řetězcem Kaufland. V přípravě jsou v dohledné době stanice v dalších lokalitách.

Nebát se do kopců

Řidiči elektromobilů by se ale neměli zdržovat jen v nížině. Proč bezemisnímu autu nedopřát, aby se podívalo i na hory a v klidu i tady doplnilo energii od ČEZ na další cestu? A pokud je přístup samosprávy takový jako na Božím Daru nebo v Horní Bečvě, nemusí to trvat roky.

V Božím Daru je nyní v provozu nejvýše položená veřejná rychlodobíjecí stanice pro elektromobily v celé České republice, a to hned se dvěma stojany! Takový vánoční dárek dostali loni e-motoristé od Skupiny ČEZ. Stojany ABB byly nainstalovány ve spolupráci s městem v nadmořské výšce 1 020 metrů. Tím padl dosavadní primát rychlodobíjecího stojanu v šumavských Kašperských Horách, který se nachází už „jen“ 758 metrů nad mořem.

Nejnovější rychlodobíjecí stanice je umístěná v těsném sousedství hraničního přechodu Boží Dar – Kurort Oberwiesenthal. Řidiči mohou během dobíjení využít zázemí blízké čerpací stanice OMV, případně se vydat na první procházku po tomto krušnohorském městě.

Boží Dar: Dvě generace čerpacích stanic vedle sebe - pumpa a elektrodobíječky

„Boží Dar je významnou jak zimní, tak i letní turistickou destinací Krušných hor. Je cílem návštěvníků nejen z celého Česka, ale i ze zahraničí, hlavně sousedního Saska. Rychlodobíjecí stanice pro elektromobily je proto pro nás další službou, kterou jim ve spolupráci se Skupinou ČEZ můžeme nabídnout. Navíc určitě v rámci propagace našeho horského města bude zajímavý fakt, že stanice má hned dva stojany, takže umožňuje dobíjet hned čtyři e-vozy, a pochopitelně i to, že je momentálně nejvýše položenou v České republice. Díky ní se může zvýšit i bezemisní doprava do nejvíce frekventované části Krušných hor, což zase prospěje životnímu prostředí,“ pochvaluje si novinku Jan Horník, starosta Božího Daru.

„Kromě velkých měst a hlavních tahů systematicky pokrýváme dobíjecí infrastrukturou i lokality se zajímavým potenciálem, například v turisticky exponovaných oblastech. Věříme, že právě tímto způsobem přesvědčíme zájemce o pořízení elektrických aut, že svým novým vozem mohou bez obav cestovat skutečně po celém území České republiky,“ doplňuje Tomáš Chmelík, manažer útvaru čisté technologie ČEZ.

A rychle na druhý konec republiky. Cestování elektromobilem poZlínském kraji, na Slovensko nebo za poznáváním Beskyd je zase o něco jednodušší díky dvojici nových veřejných rychlodobíjecích stanic zprovozněných v Horní Bečvě přímo za zády kostelíku malebného horského střediska. „Věříme v udržitelnou budoucnost, a proto vedle projektů energetických úspor realizovaných v minulosti na některých obecních objektech vidíme velký potenciál i v podpoře čisté mobility. Rádi u nás přivítáme řidiče elektrických aut při jejich cestách přes Beskydy nebo za rekreací,“ říká Rudolf Bernát, starosta obce Horní Bečva.

Horní Bečva: Dvě rychlodobíjecí stanice vyrostly přímo za zády kostelíku malebné ho horského střediska

U velkého třesku v Písku

Pozadu nezůstává ani ekologizace veřejné dopravy. Městská hromadná doprava v Písku nedávno kompletně přešla na elektrický pohon. Pětice nových elektrobusů má zázemí v areálu o sedmi dobíjecích stanicích, který dodala na klíč společnost ČEZ ESCO. Obnovou vozového parku MHD naplňuje město na řece Otavě svou strategii Smart Písek. ČEZ v Písku podporuje již delší dobu také individuální elektromobilitu, provozuje zde celkem tři rychlodobíjecí stanice.

Společnost ČSAD Autobusy České Budějovice provozující MHD v Písku si vybrala ČEZ ESCO k realizaci areálu dobíjecího zázemí pro flotilu pěti nových elektrobusů typu SOR EBN 11 a EBN 8. Doplňování energie v akumulátorech nových e-busů zajišťuje stejný počet dobíjecích stanic o výkonu 44 kW a také dva ultrarychlé stojany s výkonem až 170 kW.

„Písek se posunuje mezi města s ekologickou veřejnou dopravou pro 21. století. Nová flotila elektrobusů je jednoznačně šetrnější k přírodě a městu přinese i výrazné provozní úspory. Věříme, že ekologické vozy ocení písecká veřejnost i návštěvníci města,“ říká Eva Vanžurová, starostka Písku.

Zatímco pětice standardních stanic zajišťuje především noční dobíjení a balancování trakčních baterií, pro podporu vyššího denního nájezdu slouží dvě rychlodobíjecí stanice. Ty zvládnou dobít elektrobusy během jedné až dvou hodin na kapacitu postačující k dokončení turnusového oběhu. Součástí řešení z dílny ČEZ ESCO je také nově vybudovaná trafostanice připojená k distribuční síti vysokého napětí, která celý areál napájí. Kontrakt je realizován na klíč formou garantované služby po dobu 5 let.

„Služby ČEZ ESCO pro bezemisní hromadnou dopravu vnímám jako důležitou součást rozvoje měst a praktické naplňování konceptu smart řešení. V Písku již ČEZ ESCO dlouhodobě působí v rámci úspěšného projektu energetických úspor formou EPC, rádi tak přidáváme další ‚díl‘ do mozaiky čistého a příjemného města pro život. Vedle technologie k napájení a kompletních servisních služeb pro sedmičku dobíjecích stanic zajišťujeme také osvětlení části areálu,“ doplňuje za ČEZ ESCO generální ředitel Kamil Čermák.

Písek: Flotila píseckých elektrobusů

ČEZ v jihočeském regionu buduje také infrastrukturu nutnou pro rozvoj elektromobilů. Aktuálně zde funguje 10 veřejných rychlodobíjecích stanic. Vedle tří stojanů umístěných v krajské metropoli Českých Budějovicích je stejný počet stanic právě v Písku a po jedné v Třeboni, Soběslavi, Prachaticích a Vimperku.

Chytrá města objevují elektromobily

Města zdaleka nečekají, až k nim elektromobilita dorazí, snaží se naopak jít jí naproti. Vysoké Mýto ve spolupráci s Pardubickým krajem a spolkem Čistá mobilita představilo loni strategii přechodu k moderní nízkoemisní energetice. Elektromobil s dobíjecí stanicí, tepelná čerpadla, střešní fotovoltaiky. Ve Vysokém Mýtě mohli hosté a návštěvníci nejen vidět, ale i zažít prezentace komplexních technických možností řešení čisté mobility, energetických úspor a ukázky modelů fungování tzv. smart city – chytrých měst. Představení strategie se účastnili hosté v čele s hejtmanem Pardubického kraje Martinem Netolickým.

„Elektromobily se postupně těší větší oblibě také u nás, avšak samozřejmě stále nejsme tak daleko, jako například v Norsku. Velmi zajímavé jsou koncepty elektrovozidel komunálních služeb, což by pro města mohlo znamenat značnou finanční úsporu. Pro běžné využití civilních elektromobilů je nutné z centrální úrovně vybudovat dostatečně kapacitní síť dobíjecích stanic. V rámci areálu našich nemocnic něco podobného připravujeme,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Součástí programu byl také odborný seminář zaměřený na dotační politiku čisté mobility pro veřejnou a firemní sféru a seminář společnosti ČEZ ESCO věnovaný energetickým úsporám, chytré lokální energetice a elektromobilitě. Poštovní pobočka ve Vysokém Mýtě byla současně místem symbolického startu pilotního projektu „ozelenění“ České pošty.

Posledním příkladem je Havířov, kde zaměstnanci Městského úřadu budou moci při svých služebních cestách využívat dvou elektromobilů Hyundai IONIQ. Tříletý pronájem těchto vozů zajistila na základě vítězství ve výběrovém řízení města společnost ČEZ ESCO.

„Nástup alternativních pohonů ve veřejné i individuální dopravě je celoevropským trendem a my touto cestou rádi pomůžeme dalšímu rozvoji. V dopravních prostředcích na elektrický pohon vidíme velkou budoucnost pro naše město i region, kde je boj o čistší ovzduší každodenním velkým tématem. Rychlý technologický vývoj, klesající pořizovací náklady a zahušťování sítě dobíjecích stanic jsou dostatečnou garancí, že elektromobily jsou už dnes smysluplnou alternativou ke klasickým vozidlům. Naši zaměstnanci elektrická auta využijí pro cesty za služebními povinnostmi zejména po městě, ale i v širším okolí,“ řekl primátor Havířova Josef Bělica.

ČEZ

Foto © ČEZ

Další informace: www.cez.cz

Tento článek byl uveřejněn v brožuře „Příběhy chytrých pomocníků“. Více informací a brožura v pdf ke stažení ZDE

 Přečtěte si také:

Brožura Příběhy chytrých pomocníků

24.5.2021 Naše brožura Příběhy chytrých pomocníků vychází již od roku 2019 jako doprovodná publikace našich každoročních konferencí Smart city v praxi. Velmi nás těší setrvalý zájem municipalit o chytrá řešení pro normální život v chytrých městech a zájem průmyslu takováto řešení vyvíjet, zkoušet a dodávat. K tomu, aby se tyto zájmy potkaly, je tu i tato naše brožura.Čtenáři v ní najdou zajímavé a čtivě podané příklady praktického využití moderních technologií ve městech.

Přejeme příjemné počtení a spoustu inspirace. 

Všechna vydání naší brožury Příběhy chytrých pomocníků jsou k dispozici zde


Chytré technologie, řešení problémů suburbanizace i Parkinsonovy zákony

Zpráva z konference Smart city v praxi VI, tentokrát jako online studio

18.5.2021 Dne 18. května 2021 proběhl další ročník již tradiční konference pořádané provozovateli tohoto portálu, konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. Vzhledem k protiepidemickým opatřením proběhla konference tentokrát jako online studio, kdy před kamerou vystoupili zúčastnění odborníci, které na YouTube v přímém přenosu sledovala stovka zástupců municipalit, městských služeb a dalších relevantních institucí.

Celý článek s prezentacemi a videozáznamem konference zde


Vychází třetí vydání naší brožury Příběhy chytrých pomocníků

4.5.2021 Již potřetí vychází naše brožura Příběhy chytrých pomocníků, jako doprovod blížící se online konference Smart city v praxi VI. I tentokrát v ní čtenáři najdou zajímavé a čtivě podané příklady praktického využití moderních technologií ve městech, od energetického hospodářství sportoviště přes chytré městské budovy až po automatické elektrické minibusy a další rozmanitá elektrická vozidla. Přejeme příjemné počtení a spoustu inspirace.            

Celá brožura – třetí vydání, je k dispozici ke stažení ve formátu pdf zde


Živá strategie pro chytré město, obec či region: nabízíme naše služby odborného poradenství

22.4.2021 Základem úspěšného „chytrého“ města, obce či regionu je jeho strategie. Aby takováto strategie byla prakticky použitelným a stále „živým“ dokumentem, k tomu nabízí provozovatel tohoto portálu, naše konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, městům, obcím a dalším zainteresovaným osobám své odborné služby. Opíráme se při nich o čtvrtstoletí praxe v manažerském poradenství, z toho téměř sedm let při rozvoji smart citíes v ČR, v neposlední řadě jako spoluautoři aktualizované oficiální metodiky smart city nebo vítězné strategie smart city Blatná.

Celý článek zde


Fotoreportáže z našich smart měst a obcí

V létě 2020 zpracovával provozovatel tohoto portálu, naše firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, analýzu a zhodnocení vybraných strategií českých smart měst, obcí a regionů. 

Podívejte se:


Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Smart city v praxi“ jsou zaměřeny především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete v naší rubrice Konference zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zdehttp://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php


Copyright © 2012 – 2021 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services