Přečtěte si: Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Konference Smart city v praxi II: chytré technologie se zabydlují, od „feudálních“ dotací ke spolupráci veřejného a soukromého sektoru

Prezentace z konference jsou ke stažení na konci článku.

 O konferenci

24.3.2017 Jako doprovodný program brněnského veletrhu AMPER 2017 proběhla 21. března 2017 odborná konference Smart city v praxi II, pořádaná konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, která je provozovatelem našeho portálu. Majitel firmy a její hlavní konzultant Jakub Slavík byl zároveň odborným garantem konference. Konference se konala pod záštitou ministryně pro místní rozvoj a Sdružení dopravních podniků ČR. Generálním partnerem konference byla ČD - Telematika, hlavními partnery TECO, VARS BRNO a ČSOB, partnery IoT.water, ČEZ ESCO, Nissan, Enerfis, Neogenia a GORDIC.

Konference byla, stejně jako její první běh před rokem, zaměřena především na ty, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován. Tomu odpovídala i struktura cca 190 účastníků konference. Většina z nich pocházela z municipalit a městských organizací, zastoupen byl i průmysl, rozvojové agentury a další zájemci o téma smart city z praktického pohledu.

Důležité poznatky z konference

a) Technologie a rozvojové projekty

Oba bloky konference – ekonomicko-manažerský a technologický – po roce od prvního běhu konference ukázaly, že v oblasti chytrých měst a obcí v ČR a nabídky technologií pro jejich projekty je patrný vývoj.

Moderní technologie pro podporu smart city se z prezentací a brožur dodavatelských firem zvolna přesunují do každodenní reality měst a obcí. Například v Liberci byl společností ČD - Telematika úspěšně implementován první český projekt inteligentních parkovacích systémů využívající internet věcí a k tomu určenou komunikační síť SIGFOX.

Municipality a průmysl stále více chápou základní rozdíl mezi daty a informacemi – tedy, že informace představují pouze taková data, která snižují nejistotu při rozhodování. Tomu je přizpůsobována nabídka komplexních řešení firem působících v informatice a informační podpoře městské infrastruktury. V neposlední řadě pak inovativní technologie podporují komunitní život tím, že umožňují bezprostřední a bezproblémovou komunikaci vedení měst a obcí se svými spoluobčany, ku prospěchu všech zúčastněných.  

Nejen že nové projekty v ČR vznikají, ale projekty již formálně uzavřené mají další „život po životě“ a pokračují v započatých inovacích, jejichž přínosy jsou patrné v každodenní praxi. Příkladem toho je Smart region Vrchlabí jako spolupráce města Vrchlabí a skupiny ČEZ, která pokračuje zaváděním energetického managementu, realizací energetických úspor, zaváděním senzorických aplikací internetu věcí a dalším rozvojem elektromobility.  

Sama elektromobilita a její nabíjecí infrastruktura se v celorepublikovém měřítku nyní rozvíjejí rychleji než kdy předtím. Je přitom zřejmá podpora energetických společností i automobilek, které zde tuší sice zatím objemem nevelké, ale dynamicky rostoucí trhy.

b) Financování projektů pro smart city

V oblasti financování rozvojových projektů pro smart city zvolna dochází k odklonu od „feudálního“ přístupu k dotacím – tedy pasivní závislosti implementátorů na přídělu veřejných peněz podle značně komplikovaných pravidel s předem nejistým výsledkem. Místo toho je ze strany evropských struktur, a následně i národních orgánů a organizací, patrná podpora spolupráce veřejného a soukromého sektoru při financování rozvojových projektů. Předmětem dotací v rámci rozmanitých programů je přitom spíše (byť ne výlučně) vývoj a zkoušení moderních technologií, nežli nákup již technicky zralých a tržně zavedených produktů a řešení.

Této situace jsou si velmi dobře vědomy finanční instituce, které nabízejí tradiční bankovní nástroje či rozmanitá „alternativní“ schémata, počínaje leasingem a konče EPC nebo jinými formami spolupráce veřejného a soukromého sektoru. I tato řešení jsou již v ČR předmětem úspěšné implementace v rámci mnoha rozvojových projektů.

Bankovní instituce se zapojují nejen do pořizování a provozování rozmanitých moderních technologií, ale také do uživatelsky přívětivého využívání hromadné dopravy formou elektronického jízdného.

Další osvěta – křest publikace Smart city v praxi

S uplatňováním moderních technologií v každodenní praxi a osvětou v oblasti smart city roste ovšem také agresivita prodejců i „zneuznaných géniů“, nabízejících svá řešení za každou cenu pod líbivými hesly. V tomto případě je jediným východiskem další soustavná osvěta ohledně pojetí smart city a místa moderních technologií v něm jako prostředku k dosahování hospodářských a sociálních cílů, nikoli cíle sama o sobě.

Na tuto situaci reaguje také první česká publikace zaměřená na koncept smart city a jeho praktické uplatnění Smart city v praxi od Jakuba Slavíka která měla na konferenci křest.  Tato publikace vydavatelství Profi Press má podtitul „Jak pomocí moderních technologií vytvářet město příjemné k životu a přátelské k podnikání“ a čtenář v ní najde užitečné manažerské poučky pro vytváření chytrých měst a regionů i příklady zajímavých „chytrých“ technologií, doplněné množstvím praktických aplikací.

Knihu je možné zakoupit na e-shopu vydavatelství Profi Pres zde

Křest publikace Smart city v praxi - zleva: Martin Machek (ČEZ ESCO), Marcela Mojžíšová (Profi Press), Lukáš Svoboda (E.ON), Pavla Slavíková (Consulting Services), Jakub Slavík (autor), Martin Sedláček (Profi Press), Hana Gruntorádová (Profi Press), Jan Sobotka (starosta města Vrchlabí)

Shrnuto

Ukazuje se, že koncept smart city se i v ČR stále více stává předmětem rozvojových projektů implementovaných v každodenní praxi. Tyto projekty využívají moderní technologie v oblasti informatiky, mobility a energetiky jako prostředek k dosažení konkrétních strategických cílů měst a obcí.

V oblasti financí lze vidět posun od pasivní závislosti příjemců na dotacích ke smíšenému, veřejně soukromému financování projektů, které má podporu na evropské i národní úrovni.

Zároveň je stále patrná snaha některých výrobců a prodejců o nekritický prodej rozmanitých výrobků pod přívlastkem „smart“, bez ohledu na efektivnost jejich využití u zákazníka. Tomu je třeba bránit soustavnou osvětou v oblasti smart city, k níž přispěje i právě vydaná publikace Smart city v praxi.

Jakub Slavík

Foto © Zdeněk Nesveda a archiv redakce Smartcityvpraxi.cz

Děkujeme generálnímu partnerovi ČD - Telematika a všem ostatním partnerům za podporu a všem přednášejícím a účastníkům konference za zajímavé podněty pro další rozvoj inteligentních měst, obcí a regionů.


Prezentace ke stažení:

František Kubeš: Aktuální dění v agendě smart city z pohledu MMR

Jakub Slavík: Smart city v praxi – systémový přístup, nejen velké hračky pro velké kluky

Pavel Seidl, Jan Klepiš: Moderní platební řešení od ČSOB a jejich financování

Jan Sobotka: Smart region Vrchlabí

Veronika Svobodová: Elektromobily Nissan

František Nedvěd: Parkování – snadné řešení a první výsledky

Zdeněk Pokorný: Více dat, více SMART?

Jaromír Klaban: Systémy Tecomat – Smart řešení je efektivní řešení

Martin Machek: Energetické úspory a decentrální výrobní zdroje v praxi

Pavel Válek: Smart metering – dálkové odečty vodoměrů

Michaela Tallová: Enectiva - chytré řešení pro energetický management

Ondřej Švrček: Mobilní rozhlas, 1. ucelená platforma pro přímou řízenou komunikaci s občany v ČR

Ladislav Mazač: Od chytrého úřadu po chytrá města a regiony

Partneři konference

Program konference Smart city v praxi II

Fotogalerie:
       
      

           


  

 


http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services