Přečtěte si: Smart city a elektromobilita pro praktický užitek a jejich aktuální výzvy

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Česko-německé kooperační fórum technologie Smart City: naše rychlá „simultánní partie“ pro německé inovační firmy stojící o český trh

3.12.2018 Koncem listopadu 2018 proběhlo v Praze třídenní „Česko-německé kooperační fórum technologie Smart City“, financované německým Spolkovým ministerstvem hospodářství a energetiky a organizované německou firmou Dreberis ve spolupráci s českou inženýrskou společností sunebono. České odborné veřejnosti se zde představily mladé německé inovační firmy, nabízející svá řešení pro chytrá města, ale i pro logistiku včetně dálkové dopravy (viz tabulka na konci článku). Provozovatelům našeho portálu, konzultační firmě Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, připadla speciální úloha v části věnované B2B rozhovorům: během poměrně krátké doby dát firmám rychlou, avšak vydatnou zpětnou vazbu a úvodní praktické rady k pronikání na český trh inovačních technologií pro smart city.

Jak patrno z přehledu firem, všechna jimi nabízená řešení budou na českém trhu nanejvýš žádoucí – od technologie pro řízenou preferenci vozů záchranného systému na křižovatkách, přes chytrá řešení pro elektromobilitu, veřejnou dopravu a logistiku až po monitoring kvality ovzduší ve městech. Nově vstupující hráč na český trh však musí počítat s několika úskalími, na něž byly firmy v diskusi upozorněny:

„Žádoucí“ nemusí být vždy totéž, co „žádané“. Jinými slovy, potenciální uživatelé často nevědí, že požadované technické řešení existuje a dodavatelský trh je nabízí. Města, obce či městské části nezřídka vnímají problém a potřebu jeho vyřešení, mají povědomí o tom, že „v zahraničí cosi podobného funguje“, ale do konkrétního zadání konkrétní úlohy chybí přesná definice poptávaného řešení. Je pak na dodavatelském průmyslu, aby vyšel poptávce vstříc a ukázal, co vše je možné nabídnout. Jak mnohokrát řečeno, smart city není zkratkou k veřejným zakázkám. Je však třeba uživatelský trh průběžně vzdělávat. České záchranné složky například volají po řešení, které by umožnilo hladký průjezd jejich vozidel, aniž by přitom způsobilo dopravní chaos v blízkém i vzdáleném okolí. A jak se zdá, takovéto řešení existuje a je nabízeno trhem.

Zapálený technik má rád své technologie. Často je však třeba jít na věc takříkajíc od konce – ujasnit si, k čemu je (nebo může být) technologie uživateli prospěšná. Kupříkladu senzorický systém na kontrolu ovzduší v jednotlivých lokalitách města? Velmi zajímavé, ale…  Pro celkovou představu o čistotě ovzduší ve městě a případné vyhlášení smogové pohotovosti zpravidla poslouží údaje ČHMÚ. Bezemisní či nízkoemisní zóny nejsou v Českých městech, na rozdíl od těch německých, v drtivé většině na pořadu dne. Ovšem třeba sledování kvality ovzduší podél dopravních tepen v souvislosti s intenzitou dopravy už může dát velmi zajímavé a hlavně průkazné informace pro dopravní plánování. Kritická pro celkový užitek přitom bude zejména vypovídací schopnost naměřených údajů.

Český trh inovačních technologií pro smart city není panenská země. Konkurence pro nově vstupujícího hráče ze zahraničí číhá od zavedených domácích firem s tradičními zákaznickými vztahy v oboru, od domácích inovačních firem chtivých růstu stejně jako ty zahraniční a v neposlední řadě od zavedených dodavatelů z průmyslové automatizace expandujících na trh technologií pro smart city. Nově vstupující hráč pak musí přijít s jasně definovanou a komunikovanou konkurenční výhodou – zákony trhu, včetně trhu s inovačními technologiemi, jsou neúprosné.

A konečně: Český manažer bude se zahraničním dodavatelem kvalifikovaně konverzovat anglicky či německy na konferenci či při B2B rozhovoru. Jakmile však dojde na byznys, musí nově vstupující hráč mluvit českou řečí a hrát českou hru, což se neobejde bez lokálního zastoupení nebo lokálního partnera, který vstup na český trh usnadní. To ostatně mohou potvrdit i konzultanti – provozovatelé našeho portálu, kteří mají ze své profesní praxe bohaté zkušenosti při hledání českého partnera zahraničnímu zákazníkovi nebo při shromažďování a analýze poznatků zahraničních investorů, kteří se uchytili na českém trhu.

Nezbývá tedy, než popřát německým kolegům, aby byly stejně zdatní v pronikání na zahraniční trhy, jako ve svých technologiích. Aby se „žádoucí“ stalo „žádaným“ a aby našli to své místo i v českých chytrých městech.

redakce Smartcityvpraxi.cz

Tabulka © sunebono a Dreberis

Ilustrační foto © archiv redakce Smartcityvpraxi.cz

 Přečtěte si také:

Jak si „srovnat svoje smart noty“: nabízíme interaktivní školení smart city pro města, obce a regiony

5.9.2018 Řada českých měst a obcí má v současné době zájem o postavení „smart city“ či „chytré obce“ a k tomuto postavení již často podniká konkrétní kroky. Problém je, že pojem smart city provází v ČR (ostatně i jinde ve světě) řada nedorozumění – od pojímání smart city jako pouhého „digitálního města“ po technické výstřelky typu „chytré“ lavičky. V této situaci se provozovatelé našeho portálu, firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, rozhodli nabídnout městům, obcím a dalším institucím zainteresovaným na rozvoji „smart“ konceptu krátké interaktivní školení pro praktickou realizaci tohoto konceptu v jejich konkrétních podmínkách.

Celý článek zde

Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita v organizacích“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Efektivní elektromobilita v organizacích“ je první konferencí svého druhu v ČR, prezentující elektromobily jako dopravní prostředek pro organizace soukromého a veřejného sektoru, ne tedy a priori jako luxusní nebo zábavní předmět pro elektromobilní nadšence a jejich sdružení. Obsah konference je cíleně zaměřen na organizace a správce jejich vozového parku.  Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete v naší rubrice Konference zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde


http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services