Přečtěte si: Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Stavební řízení bude plně digitalizována do července 2023, jednotlivé služby budou nabíhat postupně

23.6.2021 Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) chystá v červnu 2021 výběrová řízení na důležitou komponentu plánované digitalizace, informační systém Integrační platformy. Digitalizace stavebního řízení je zásadní součástí nového stavebního zákona. Usnadní stavební řízení pro stavebníky i úředníky, kteří díky ní zvládnou více žádostí v předem stanovených lhůtách. Ty zároveň bude možné sledovat díky transparentnímu systému, který umožní jednoduchou dohledatelnost všech podaných žádostí.

Základním komunikačním prostředkem digitalizace stavebního řízení je zmíněná Integrační platforma stavebního řízení a Portál stavebníka. Právě na Informační systém integrační platformy ministerstvo chystá výběrové řízení, které bude zahájeno hned po kontrole podkladů ze strany Centra pro regionální rozvoj ČR. Podklady pro soutěže na ostatní systémy jsou ve fázi přípravy a budou brzy následovat.

Stavebník bude prostřednictvím této platformy vyřizovat všechny povinné náležitosti žádosti o povolení stavby od podání žádosti o vyjádření k existenci inženýrských sítí a jejich ochranných pásem až po žádost o povolení stavby včetně projektové dokumentace. Získá přístup k interaktivním formulářům, které jej provedou žádostí, k notifikacím či kalendáři průběhu řízení. Projektovou dokumentaci a přílohy bude možné podat v digitální podobě ve standardizovaných formátech (pdf, dwg a BIM), aby bylo možné jejich další využití. Všechny úkony stavebního úřadu budou v informačních systémech zaznamenány, což umožní snadnou kontrolu a transparentnost. Každá stavba obdrží své „rodné číslo“, pomocí něhož bude možné sledovat její vývoj.

Každý stavebník tak vše vyřídí jednoduše elektronicky, bez nutnosti datové schránky, další administrativy či jakýchkoli vícenákladů nebo cestování. Lhůty si budou lidé moci hlídat pomocí hlídacího psa. Stavebník již nebude muset obcházet stavební úřady se štosy papírů. Kdo však nechce nebo nemůže, nemusí výhod elektronické komunikace s úřady využít a dokumentaci bude moci odevzdat v listinné podobě.

Digitalizace ulehčí život nejen stavebníkům, ale i zaměstnancům stavebních úřadů, kteří tak budou schopní vydávat stavební povolení ve stanovených lhůtách bez dalšího protahování.  Do spisu budou moci nahlížet účastníci řízení a dotčené orgány a budou jej používat pro komunikaci se stavebním úřadem. Veškerá dokumentace bude pouze jedna a všichni tak budou nahlížet a připomínkovat pouze do jedné jediné verze.

Na digitalizaci stavebního řízení a územního plánování od Evropské unie získá MMR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a Národního plánu obnovy dotace ve výši více než 2 mld. Kč. Celý proces hodlá MMR zdigitalizovat do července roku 2023, přičemž jednotlivé služby budou nabíhat postupně. Ještě před zavedením kompletní digitalizace budou realizovány dílčí projekty, jako je digitalizace vybraných elektronických formulářů a služby hromadné podatelny umožňující komunikaci stavebníka se správci technické infrastruktury. Plné zakotvení digitalizace stavebního řízení do legislativy je realizováno prostřednictvím nového stavebního zákona, který bude 1. července 2021 projednávat Senát ČR.

MMR ČR, redakčně upraveno

Ilustrační foto © archiv redakce Smartcityvpraxi.cz

Další informace zde

 Přečtěte si také:

Videozáznamy našich přednášek ke smart city

28.5.2021 Videozáznamy našich přednášek ke smart city jsou nyní shromážděny na jednom místě v samostatné rubrice.

Podívejte se zde:


Živá strategie pro chytré město, obec či region: nabízíme naše služby odborného poradenství

22.4.2021 Základem úspěšného „chytrého“ města, obce či regionu je jeho strategie. Aby takováto strategie byla prakticky použitelným a stále „živým“ dokumentem, k tomu nabízí provozovatel tohoto portálu, naše konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, městům, obcím a dalším zainteresovaným osobám své odborné služby. Opíráme se při nich o čtvrtstoletí praxe v manažerském poradenství, z toho téměř sedm let při rozvoji smart citíes v ČR, v neposlední řadě jako spoluautoři aktualizované oficiální metodiky smart city nebo vítězné strategie smart city Blatná.

Celý článek zde


Fotoreportáže z našich smart měst a obcí

V létě 2020 zpracovával provozovatel tohoto portálu, naše firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, analýzu a zhodnocení vybraných strategií českých smart měst, obcí a regionů. 

Podívejte se:


Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Smart city v praxi“ jsou zaměřeny především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete v naší rubrice Konference zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zdehttp://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services