Přečtěte si: Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Mercedes-Benz eActros 600 pro dálkovou dopravu s akumulátorovým elektrickým pohonem

15.3.2024 Těžké elektrické nákladní vozidlo má definovat nový standard v oblastech techniky, udržitelnosti, designu i ziskovosti.

•    Dojezd 500 kilometrů v soupravě 40 t na jedno nabití.

•    S nabíjením během legislativně předepsaných přestávek pro odpočinek řidiče je možné za den ujet výrazně více než 1000 kilometrů.

•    Celková hmotnost soupravy až 44 tun.

•    Užitečná hmotnost 22 tun se standardním návěsem.

•    Spuštění prodeje v letošním roce – zahájení sériové výroby je plánováno na konec roku 2024.

•    Kabina v novém designovém stylu s účinnou aerodynamikou.

•    V rámci celého životního cyklu je možné snížit emise CO2 o více než 80 procent oproti nákladním vozidlům s pohonem na naftu.

Mercedes-Benz Trucks odhalil sériovou verzi prvního nákladního vozidla s hvězdou pro dálkovou dopravu s akumulátorovým elektrickým pohonem. Tímto těžkým elektrickým nákladním vozidlem chce výrobce definovat nový standard v nákladní silniční dopravě – a to z hlediska techniky, udržitelnosti, designu i ziskovosti pro provozovatele vozových parků. Vysoká kapacita akumulátorových sad přesahující 600 kWh – proto typové označení 600 – a nová náprava s mimořádně hospodárným elektrickým pohonem z vlastního vývoje umožňují dojezd elektrického nákladního vozidla 500 kilometrů na jedno nabití. Model eActros 600 bude díky tomu schopen ujet za den výrazně více než 1000 kilometrů. Umožní to nabíjení během legislativou požadovaných přestávek pro odpočinek řidičů – a dokonce k tomu nebude nutné ani megawattové nabíjení. Přibližně 60 procent dálkových jízd zákazníků divize Mercedes-Benz Trucks v Evropě je beztak kratších než 500 kilometrů, takže nabíjecí infrastruktura ve vlastním firemním areálu i v místech nakládky a vykládky bude pro tyto případy postačující. U všech ostatních jízd bude zásadním předpokladem nepřetržitá výstavba veřejné nabíjecí infrastruktury, aby bylo možné elektrická nákladní vozidla využívat v dálkové dopravě bez omezení po celé Evropě. Model eActros 600 umožní kromě nabíjení CCS s výkonem až 400 kW později také megawattové nabíjení (MCS). Přípravu pro megawattové nabíjení mohou zákazníci objednávat od zahájení prodeje. Jakmile bude technologie MCS k dispozici ve standardizované podobě napříč všemi výrobci, bude pro již vyrobená vozidla eActros 600 dostupná k dodatečné montáži. Sady akumulátorů bude možné nabíjet z 20 na 80 procent na příslušných nabíjecích stojanech s výkonem jeden megawatt za cca 30 minut. Vozidlo je po technické stránce koncipováno pro celkovou hmotnost soupravy až 44 tun. Model eActros 600 se standardním návěsem má v EU užitečnou hmotnost cca 22 tun. V některých případech může národní legislativa připouštět vyšší užitečnou hmotnost. Vizuálně se elektrické nákladní vozidlo vyznačuje od základu novým, puristickým designem s čistými liniemi a aerodynamickými tvary. Elektrické nákladní vozidlo má stanovit nová měřítka také z hlediska ziskovosti pro provozovatele vozových parků. Díky tomu bude moci v dlouhodobém horizontu nahradit většinu nákladních vozidel na naftu v důležitém segmentu dálkové dopravy. Jádrem konceptu divize Mercedes-Benz Trucks pro dálkovou dopravu s akumulátorovým elektrickým pohonem je nabízet zákazníkům komplexní řešení nákladní dopravy složené z automobilové techniky, poradenství, nabíjecí infrastruktury a služeb.

Prodej elektricky poháněného nákladního vozidla již byl zahájen. Se spuštěním sériové výroby se počítá na konci roku 2024. Mercedes-Benz eActros 600 bude od začátku vyráběn nejen jako tahač návěsů, ale i ve variantě podvozku pro nástavby, což zákazníkům nabídne mnoho dalších možností využití ve zcela elektrické nákladní dopravě. V současnosti vzniká flotila padesáti prototypů, z níž bude několik vozidel v dalším kroku předáno také do praktického zkušebního provozu u prvních zákazníků.

V otázce ziskovosti oproti nákladním vozidlům na naftu je rozhodující cena elektrické energie a mýtný systém  

Časový úsek, během něhož mohou provozovatelé vozových parků dosáhnout s modelem eActros 600 v dálkové dopravě nákladové parity s porovnatelným nákladním vozidlem na naftu, se liší země od země především v závislosti na cenách elektrické energie a nafty i na mýtném systému. Například ve velkých tranzitních zemích Francii a Německu budou mít pozitivní vliv na provozní náklady akumulátorového elektrického nákladního vozidla nízké ceny elektrické energie, resp. plánované mýtné sazby pro nákladní vozidla na základě emisí CO2. Model eActros 600 tak může být během průměrného vlastnictví vozidla o délce pěti let, resp. po cca 600 000 kilometrech ziskovější než nákladní vozidlo pro dálkovou dopravu s pohonem na naftu – navzdory cca dvaapůlkrát vyšší pořizovací ceně oproti ekvivalentu na naftu. Státní podpora elektrických nákladních vozidel a nabíjecí infrastruktury je zásadním způsobem, jak pomoci trhu ve fázi jeho rozvoje.

Oproti nákladním vozidlům na naftu bude možné více než 80procentní snížení emisí CO2 v rámci celého životního cyklu

Emisní stopa CO2 modelu eActros 600 je výrazně závislá na výrobním mixu elektrické energie, používané k nabíjení akumulátorů. S aktuálním výrobním mixem elektrické energie v Evropě dosahuje eActros 600 snížení emisí CO2 oproti porovnatelnému modelu Actros na naftu o cca 40 procent a s energiemi pocházejícími kompletně z obnovitelných zdrojů by to bylo o více než 80 procent v rámci celého životního cyklu produktu o délce deset let, posuzováno od získávání surovin. To odpovídá úspoře cca 370 tun, resp. 775 tun emisí CO2. Model eActros 600 tak může vyrovnat vyšší emisní stopu CO2 své výroby danou akumulátory již během druhého, resp. prvního roku provozu v dálkové dopravě.

Elektromobilita v dálkové dopravě přináší provozovatelům vozových parků různé nové příležitosti

Elektrifikace nákladní dálkové dopravy změní obchodní model přepravních společností a přinese nové příležitosti pro vytváření konkurenčních výhod na vícero úrovních. Stále více objednavatelů přepravních služeb klade například důraz na to, aby měla přeprava jejich zboží neutrální bilanci emisí CO2 – poskytovatelé přepravních služeb, kteří tento požadavek nemohou splnit, již nebudou mít šanci. Dopady elektrifikace však přesahují pouhé pořízení elektrických nákladních vozidel jako náhradu za vozidla na naftu a výstavbu nabíjecí infrastruktury. Mnozí provozovatelé vozových parků musejí u ziskových marží velmi precizně kalkulovat v nízkých jednociferných procentních sazbách. Pokud budou moci díky ceně elektrické energie, resp. mýtným sazbám vydělávat s každým elektricky ujetým kilometrem více peněz než s nákladním vozidlem na naftu, vyplatí se jim nasazovat eActros 600 u co největšího počtu zakázek.

Účinná technologie akumulátorů LFP

Model eActros 600 disponuje třemi sadami akumulátorů s kapacitou po 207 kWh. Celková instalovaná kapacita je tak 621 kWh. Akumulátorové sady vycházejí z technologie lithium-železo-fosfátových akumulátorových článků LFP a vyznačují se dlouhou životností. Inženýři z vývojového oddělení divize Mercedes-Benz Trucks koncipovali model eActros 600 tak, aby splňoval stejné požadavky na životnost vozidla a komponentů jako porovnatelný konvenční Actros pro těžkou dálkovou dopravu. To znamená až 1,2 milionu ujetých kilometrů za deset let provozu. Po této době používání má mít sada akumulátorů stále ještě více než 80 procent původní kapacity. Na rozdíl od ostatních technologií akumulátorových článků lze navíc u technologie LFP využívat více než 95 procent instalované kapacity. To umožňuje delší dojezd při stejné celkové kapacitě akumulátorů.

Inovativní technika pohonu – Predictive Powertrain Control v modelu eActros 600

Mercedes-Benz Trucks vyvinul speciálně pro použití v těžké dálkové dopravě novou hnací nápravu se dvěma elektromotory napájenými pod napětím 800 V a s navazující čtyřstupňovou převodovkou. Elektromotory poskytují trvalý nejvyšší výkon 400 kW, který lze krátkodobě zvýšit až na 600 kW, a zajišťují intenzivní zrychlení a vysokou úroveň jízdního komfortu i jízdní dynamiky. Maximální výkon elektromotorů je navíc většinou k dispozici téměř bez přerušování přenosu točivého momentu.

Kromě toho lze při předvídavém způsobu jízdy získávat zpět elektrickou energii rekuperací. Elektrická energie se přitom ukládá do sady akumulátorů, aby byla později znovu k dispozici pro pohon vozidla. Díky rekuperaci jsou také méně namáhány brzdy modelu eActros 600, což má pozitivní vedlejší efekt. V závislosti na situaci může řidič volit mezi pěti různými stupni rekuperace. Libovolně lze na dotykovém displeji digitální přístrojové desky aktivovat také jednopedálové ovládání vozidla – tedy zpomalování rekuperací, které minimalizuje používání mechanických brzd.

Mercedes-Benz eActros 600 disponuje osvědčeným systémem elektronického řízení tempomatu a převodovky PPC (Predictive Powertrain Control), které je speciálně nastaveno pro elektrický pohon. Předvídavá regulace hnacího řetězce automaticky zohledňuje topografii, průběh trasy a dopravní značky, aby byla zajištěna maximální hospodárnost jízdy. Přitom jsou nyní zohledňovány také informace o situaci na trase získávané z navigačního systému, což umožňuje lepší rozpoznávání budoucích událostí na cestách. Řidič se tak může vystříhat zbytečného brzdění, zrychlování a řazení, aby byla elektrická energie ze sady akumulátorů využívána s maximální efektivitou.

Prostřednictvím interaktivní a multimediální přístrojové desky Multimedia Cockpit Interactive 2, dodávané pro model eActros 600 standardně, se může řidič nechat průběžně informovat o stavu nabití sad akumulátorů, zbývajícím dojezdu a aktuální i průměrné spotřebě elektrické energie. Manažeři vozových parků mohou pro efektivní řízení svých flotil používat digitální řešení prostřednictvím portálu Fleetboard. Mezi nabízené služby v době zahájení sériové výroby bude patřit mimo jiné individuálně vypracovaný „Charge Management System“, který zahrnuje například chytré řízení všech procesů mezi modelem eActros 600 a nabíjecí infrastrukturou i knihu jízd s podrobnými údaji o dobách jízdy, stání a nabíjení i o spotřebě elektrické energie. V nabídce nebude chybět ani nástroj pro sledování vozidla, který bude v reálném čase ukazovat aktuální polohu vozidla, zda jede, stojí, nebo se nabíjí, a jak vysoký je stav nabití sady akumulátorů.

Nový aerodynamický design kabiny

Nový designový styl kabiny modelu eActros 600 se vyznačuje mimořádně účinnou aerodynamikou. Aerodynamicky vylepšenou kabinu završují aerodynamické prvky na střešních sloupcích A, dodatečný přední spoiler na střeše a utěsněný motorový prostor. Kabina je kromě toho vybavena hliníkovými nástupními schůdky, novým osvětlovacím konceptem se světlomety Matrix LED a světelným pásem LED. Mercedes-Benz Trucks nabízí tuto kabinu pod označením „ProCabin“.

Právě pro nákladní vozidla s akumulátorovým elektrickým pohonem v dálkové dopravě má vylepšená aerodynamika zásadní význam, protože aerodynamický odpor vzduchu je jedním z hlavních faktorů, které mají vliv na spotřebu elektrické energie. Díky nižšímu aerodynamickému odporu vzduchu lze navíc získávat rekuperací větší množství energie, což prodlužuje dojezd.

Příď prodloužená o 80 milimetrů umožnila mimořádně aerodynamické tvarování nové kabiny. Divize Mercedes-Benz Trucks vyvinula toto aerodynamicky výhodné tvarové řešení na základě mnoha vlastních simulací proudění vzduchu doplněných měřeními v aerodynamickém tunelu i silničním provozu. V porovnání se současnou standardně dodávanou kabinou modelu Actros se podařilo u kabiny ProCabin snížit součinitel aerodynamického odporu vzduchu cx o devět procent. Toto vylepšení aerodynamiky snížilo spotřebu elektrické energie vozidla, a zásadním způsobem tak u modelu eActros 600 přispělo k dojezdu 500 kilometrů.

Vedlejší pohony pro poháněná zařízení a nástavby

Mercedes-Benz Trucks vyvinul pro model eActros 600 dvě různá provedení vedlejších pohonů (PTO). Pomocí elektromechanického PTO je možné pohánět mimo jiné hydraulická, resp. mechanická pracovní zařízení, jakými jsou například sklápěcí návěsy, návěsy s posuvnou podlahou nebo cisternové návěsy pro přepravu sypkých hmot. Dalším řešením je elektrické PTO na stejnosměrný nebo střídavý proud. Ve druhém případě přeměňuje měnič stejnosměrný proud z vysokonapěťové sítě na proud střídavý. Díky tomu lze například používat běžná řešení pohonu chlazení ve skříňových nástavbách. Různá provedení PTO pokrývají v závislosti na variantě rozsah výkonů od 22 kW do 90 kW a naleznou uplatnění ve většině standardních případů využití v dálkové a rozvážkové dopravě. Již dnes osvědčené průmyslové standardy pro rozhraní budou dodávány přímo z výroby i pro model eActros 600. Výhody těchto řešení v porovnání s dosavadním provozem na naftu spočívají především v neutrální bilanci lokálních emisí CO2 a výrazně nižší hlučnosti, což je významné především při použití ve městech a obytných zónách.

Futuristický zvukový design pro akustický výstražný systém

Mercedes-Benz eActros 600 jezdí nehlučně, z čehož má prospěch jak řidič, tak okolí. Aby však přesto dokázali elektrické nákladní vozidlo ve své blízkosti zaznamenat například zranitelní účastníci silničního provozu, jakými jsou chodci nebo cyklisté, je eActros 600 – v souladu s legislativními požadavky – vybaven externím akustickým výstražným systémem AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System). V závislosti na jízdních okolnostech jsou přitom vydávány různé tóny pro jízdu vpřed nebo vzad. Zvuk se kromě toho mění s rychlostí jízdy a polohou pedálu „plynu“, což umožňuje dobré akustické vnímání v městském provozu. Futuristické zvukové spektrum systému AVAS montovaného do modelu eActros 600 je přitom koncipováno tak, aby odpovídalo jízdě těžkého vozidla, a přispívalo tak k jeho lepší rozpoznatelnosti v městské dopravě.

Nové milníky v oblasti bezpečnostních asistenčních systémů

Mercedes-Benz Trucks urychluje s modelem eActros 600 realizaci své vize jízdy bez nehod. Dodávané bezpečnostní asistenční systémy přitom stejně jako v dřívějších letech u vozidel tohoto výrobce přesahují v mnoha oblastech požadavky legislativy. To platí i pro nařízení o obecné bezpečnosti vozidel schválené Komisí EU (GSR – General Safety Regulation). Toto nařízení například požaduje, aby byla všechna nová vozidla od poloviny roku 2024 standardně vybavena dalšími systémy. Bezpečnostní koncept modelu eActros 600 přitom spočívá na zdokonalených osvědčených bezpečnostních asistenčních systémech. Základem je kompletně nová elektronická platforma a s ní spojená tzv. senzorová fúze, která spojuje údaje z kamer a radarových senzorů pro ještě širší výhled dopředu a do stran. Elektronická platforma nabízí za tímto účelem 20krát rychlejší zpracování dat. Celkem šest namontovaných senzorů – 4 radarové senzory s krátkým dosahem, jeden radarový senzor s dlouhým dosahem a multifunkční kamera na čelním okně – pokrývá zorný úhel 270 stupňů kolem vlastního vozidla.

Senzorová fúze nabízí výhody pro všechny bezpečnostní asistenční systémy montované do modelu eActros 600

Mnohem větší zorný úhel znovu výrazně zvyšuje účinnost bezpečnostních asistenčních systémů – mimo jiné aktivního brzdového asistenta ABA 6 (Active Brake Assist 6), asistenta pro sledování dopravní situace před vozidlem (Frontguard Assist), aktivního asistenta pro sledování dopravní situace vedle vozidla ASGA 2 (Active Sideguard Assist) a aktivního asistenta řízení ADA 3 (Active Drive Assist). Rychlejším zpracováním dat a síťovým propojením všech senzorů lze v případě potřeby získat cenný čas pro nejrychlejší možnou reakci na dopravní situaci. To umožní v ideálním případě nehodu zcela odvrátit nebo alespoň minimalizovat její následky.

Senzorová fúze, resp. monitorování situace v rozsahu 270 stupňů šesti senzory má především u systému ABA 6 velkou výhodu v tom, že asistent pro nouzové brzdění prostřednictvím lepšího rozpoznávání nebezpečí a sledování situace v několika jízdních pruzích dokáže reagovat rychleji v kritických situacích, například při změně jízdního pruhu nebo stojící koloně za zatáčkou na dálnici.

ABA 6 dokáže reagovat automatickým maximálním brzděním před pohybujícími se osobami i cyklisty v jízdním pruhu nebo před chodci, kteří přecházejí vozovku, jdou opačným směrem či stojí, a to do rychlosti jízdy vozidla až 60 km/h. Nový asistent pro sledování dopravní situace před vozidlem (Frontguard Assist) může řidiče navíc vizuálně a akusticky upozorňovat především v hektických situacích, například při rozjezdu nebo na křižovatkách, na zranitelné účastníky silničního provozu, kteří se nacházejí přímo před nákladním vozidlem.

Zatímco ASGA 1 monitoruje délku celé nákladní soupravy plus dva metry dopředu, až jeden metr dozadu a až 3,75 metru vpravo vedle vozidla, zvětšuje senzorová fúze sledovanou zónu u systému ASGA 2 na až sedm metrů dopředu, 30 metrů dozadu a 4,25 metru doprava. Kromě toho disponuje ASGA 2 novou funkcí sledování na straně řidiče.

Rozšíření zorného úhlu doleva je i u montovaného systému ADA 3, který umožňuje částečně automatizovanou jízdu (úroveň 2), spojeno se značnou přidanou hodnotou: Již třetí generace tohoto systému dokáže nákladní vozidlo v případě rizika kolize automaticky vrátit do jeho jízdního pruhu, pokud by chtěl řidič například při předjíždění vybočit vlevo, přitom však přehlédl vozidlo, které se přibližuje zezadu.

Inteligentní služby

Pro model eActros 600 je k dispozici Mercedes-Benz Complete, nejobsáhlejší servisní smlouva v portfoliu výrobce. Její součástí je vždy také zcela automatická telematická diagnostická služba Mercedes-Benz Uptime, která průběžně kontroluje stav mnoha systémů nákladního vozidla. Tím lze včas rozpoznat kritické stavy. Spojováním realizací rozpoznaných potřeb oprav a údržby je možné minimalizovat neplánované návštěvy servisu i celkovou dobu, po kterou je vozidlo kvůli servisu mimo provoz. Předvídatelné poruchy lze včas identifikovat a díky podpoře zákaznického centra společnosti Daimler Truck je možné jim dalekosáhle zabránit.

Dopravci si mohou prostřednictvím zákaznického portálu My TruckPoint aktivovat digitální službu TruckLive. TruckLive je hlavní vstupní bránou do světa digitálních služeb a zákazníky propojuje s jejich vozidly a příslušným autorizovaným partnerem divize Mercedes-Benz Trucks. Služba v současnosti zahrnuje dvě servisní složky: „Řízení údržby“ a „Live Traffic“. „Řízení údržby“ nabízí zákazníkům lepší plánování údržby díky aktuálně prognostikovatelným intervalům údržby a transparentnosti stavu jejich vozidel od opotřebení brzd až po tlak v pneumatikách. Díky službě „Live Traffic“ využívající údaje o dopravě v reálném čase lze zkracovat doby jízdy a precizněji plánovat doby příjezdu.

Mercedes ServiceCard nabídne od uvedení modelu eActros 600 na trh také nabíjecí kartu eCharge Card jako rozšíření již používané palivové karty MSC, která poslouží k nabíjení elektrických nákladních vozidel na veřejných nabíjecích přípojkách pro nákladní vozidla mimo vlastní firemní areál. Mercedes ServiceCard tak bude partnerem také pro bezhotovostní úhradu nákladů na nabíjení.

Rozsáhlé poradenství ohledně elektrifikace vozového parku a depa

Mercedes-Benz Trucks podporuje již dnes zákazníky při elektrifikaci svých vozových parků a provozních areálů nabídkou poradenství „eConsulting“, které je součástí komplexního ekosystému pro snižování celkových nákladů spojených s elektrickými nákladními vozidly. Služba je přitom zaměřena jak na poradenství týkající se přímo elektrických nákladních vozidel, tak i plánování, výstavby a vytvoření nabíjecí infrastruktury v depu včetně připojení k elektrické síti. Poradci divize Mercedes-Benz Trucks navíc mohou pomoci s vyhledáním možností veřejné podpory pro infrastrukturu i vozidla. Při vytváření nabíjecí infrastruktury v depu spolupracuje Mercedes-Benz Trucks s vybranými partnery. Výrobce plánuje důsledné rozšiřování své nabídky služeb. Cílem je poskytovat zákazníkům ekonomicky výhodný ucelený soubor služeb pro vstup do elektromobility od získávání energie až po vhodnou nabíjecí infrastrukturu. Mercedes-Benz Trucks za tím účelem rozšíří svou partnerskou síť v Evropě.

Finanční služby z jedné ruky

Přechod na udržitelnou nákladní dopravu bude podporován integrovanými řešeními pro financování a pojištění jak pro vozidla eActros 600, tak i pro nabíjecí infrastrukturu. Nabídky financování zahrnují veškeré produkty od pouhého používání s integrovanými službami až po vlastnictví.

Výroba zaměřená na udržitelnost a flexibilitu

Vozidla eActros 600 budou vyráběna na současné montážní lince v největším montážním závodě pro nákladní vozidla divize Mercedes-Benz Trucks ve Wörthu nad Rýnem – paralelně a flexibilně spolu s nákladními vozidly, která budou i nadále používat pohon na naftu. Ve Wörthu obdrží elektrický model současně i komponenty elektrického pohonu z výrobních závodů Mercedes-Benz Mannheim, Gaggenau a Kassel. Stejně jako výrobní závod Wörth procházejí tyto tři výrobní závody transformací z technologie vznětových motorů na kompetenční centra pro bezemisní dopravu. V několika výrobních krocích bude ve Wörthu probíhat montáž mimo jiné elektrické hnací nápravy, vysokonapěťových sad akumulátorů a předního montážního celku, u něhož se jedná o komplexní technický modul složený z několika řídicích jednotek, vysokonapěťových komponentů a elektrického kompresoru. Po montáži všech vysokonapěťových komponentů je celý systém zprovozněn a nákladní vozidlo je připraveno k jízdě.

Daimler Truck Česká republika

Foto © Daimler Truck Česká republika

Další informace zde

 Přečtěte si také:

Smart city a elektromobilita pro praktický užitek a jejich aktuální výzvy: Zpráva z konferencí Smart city v praxi IX a Efektivní elektromobilita v organizacích IV

21.3.2024 Ve dnech 19. a 20. 3. proběhly, opět jako doprovodný program veletrhu AMPER, v areálu brněnského výstaviště dvě odborné konference pořádané provozovateli tohoto portálu: 9. ročník konference Smart city v praxi a 4. ročník konference Efektivní elektromobilita v organizacích. Konference byly zaměřeny na moderní technologie v mobilitě, energetice a dalších oblastech, včetně problematiky strategického řízení a financování. Konferencí se dohromady zúčastnilo na 130 odborníků z řad veřejných služeb, municipalit, dopravců, škol a dalších relevantních organizací.

Celý článek zde


FUSO eCanter – ideální nákladní vůz pro moderní město

6.3.2024 Na veletrhu IAA Transportation v září 2022 byla představena úplně nová generace elektrické verze řady lehkých nákladních vozů Fuso eCanter. Výkonná, hospodárná, s velmi rozmanitými možnostmi využití – to jsou společní jmenovatelé této nové generace. Od července 2023 je nový eCanter v prodeji i v České republice. Nyní jsou již v ČR první vozidla a dovozce zaznamenal i zájem a první objednávky od zákazníků.

Celý článek zde


Pozvánka na konferenci Smart city v praxi IX

3.3.2024 Srdečně Vás zveme na již 9. ročník konference „Smart city v praxi IX“, která se koná 19. března 2024 na výstavišti v Brně jako doprovodný program veletrhu AMPER 2024. Konference je svým obsahem zaměřena zejména na představitele municipalit a městských služeb a pokrývá širokou škálu moderních technologií a jejich uplatnění pro dosahování sociálních a ekonomických cílů měst. Program konference bude zahrnovat průřezové problémy – strategie smart city, ekonomika a rozvoj měst, nové technologie pro smart city – prezentace průmyslových partnerů konference, zahrnující nové produkty pro smart city a praktické zkušenosti z jejich aplikací (inteligentní městská energetika a služby, inteligentní městská mobilita, informační a komunikační technologie), a také příklady dobré praxe ve městech a obcích.

Více informací zde


Pozvánka na konferenci Efektivní elektromobilita v organizacích

3.3.2024 Srdečně Vás zveme na konferenci „Efektivní elektromobilita v organizacích IV“, která se koná 20. března 2023 na výstavišti v Brně jako doprovodný program veletrhu AMPER 2024. Konference je určena odborné veřejnosti z řad průmyslu a ostatních relevantních organizací, správcům jejich vozového parku, městským službám, příp. dalším zájemcům o tuto problematiku, či školám. Obsah konference bude zaměřen na aktuální novinky v oblasti elektrických vozidel a dopravních systémů pro města a průmysl,   správy vozového parku, nabíjecí infrastruktury, softwarové/informační podpory a autonomní mobility a také na ekonomiku a financování elektromobility v organizacích.

Více informací zdeAby chytré město nebylo hloupé: MMR ČR vydalo publikaci autorského týmu našeho portálu o poučení z dobrých příkladů i z chyb

3.10.2023 Praktické realizaci konceptu smart city napomůže publikace MMR ČR s názvem „Aby chytré město nebylo hloupé“, která právě vychází v jeho edici ObcePro. Publikaci zpracoval autorský tým provozovatelů a spolupracovníků tohoto portálu pod vedením Jakuba Slavíka, zkušeného konzultanta a autora čtivě podaných odborných manažerských publikací. Publikace je přehledně členěna do tematických okruhů, jako např. strategie smart city, inteligentní městská mobilita, inteligentní energetika a služby, informační a komunikační technologie nebo spolupráce veřejného a soukromého sektoru. V každém z nich nejprve čtenáře stručně uvede do problému, a poté na případových studiích z domácí i zahraniční praxe ukáže, kde se kdy stala chyba a jak se chyb vyvarovat.

Další informace a možnost stažení publikace zde
K jádru věci – náš manažerský a ekonomický blog

Oba naše portály Proelektrotechniky.cz a Smartcityvpraxi.cz jsou zaměřeny převážně na novinky a zajímavé informace ze světa moderních technologií, chytrých měst a obcí a souvisejících projektů. Naše odbornost je nicméně širší. Hlavní konzultant a majitel naší firmy Jakub Slavík je vzděláním a profesí ekonom a manažerský poradce i praktický učitel, kterému se běžné zážitky z konzultační práce přetvářejí do poučných příběhů ze života. Tyto příběhy a postřehy, svým obsahem převážně ekonomické a manažerské, tak trochu přesahují zaměření našich portálů. Mají tu ale své místo, protože jdou, jak řečeno v názvu této rubriky, k jádru věci.

Přečtěte si zde:


Živá strategie pro chytré město, obec či region: nabízíme naše služby odborného poradenství

Základem úspěšného „chytrého“ města, obce či regionu je jeho strategie. Aby takováto strategie byla prakticky použitelným a stále „živým“ dokumentem, k tomu nabízí provozovatel tohoto portálu, naše konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, městům, obcím a dalším zainteresovaným osobám své odborné služby. Opíráme se při nich o čtvrtstoletí praxe v manažerském poradenství, z toho téměř sedm let při rozvoji smart citíes v ČR, v neposlední řadě jako spoluautoři aktualizované oficiální metodiky smart city nebo vítězné strategie smart city Blatná.

Celý článek zde


Jak si „srovnat svoje smart noty“: nabízíme interaktivní školení smart city pro města, obce a regiony

Řada českých měst a obcí má v současné době zájem o postavení „smart city“ či „chytré obce“ a k tomuto postavení již často podniká konkrétní kroky. Problém je, že pojem smart city provází v ČR (ostatně i jinde ve světě) řada nedorozumění – od pojímání smart city jako pouhého „digitálního města“ po technické výstřelky typu „chytré“ lavičky. V této situaci se provozovatelé našeho portálu, firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, rozhodli nabídnout městům, obcím a dalším institucím zainteresovaným na rozvoji „smart“ konceptu krátké interaktivní školení pro praktickou realizaci tohoto konceptu v jejich konkrétních podmínkách.

Celý článek zde

Naše služby pro Váš marketing

Marketing je řídící proces pro identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníků za účelem dosažení zisku. Takto vymezený marketing představuje řešení několika základních otázek, jakými jsou identifikace potřeb zákazníků, vymezení cílových segmentů trhu a vytváření konkurenční výhody pro každý z nich. Tak rozumí marketingu i naše konzultační firma a její tým. Její služby orientované na marketingové řízení v soukromém i veřejném sektoru mohou jejich zákazníkům významně přispět k efektivnímu oslovování trhu.

Další podrobnosti k nabízeným službám jsou k dispozici ZDE:


Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize včetně možnosti zakoupení zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace.  Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován. Konference Efektivní elektromobilita v organizacích je určena odborné veřejnosti z řad průmyslu a ostatních relevantních organizací, správcům jejich vozového parku, dalším zájemcům o tuto problematiku, příp. školám či městským službám.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete v naší rubrice Konference zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde


http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services